xs
xsm
sm
md
lg

รฟท. ประกาศปิดถาวรทางข้ามทางรถไฟถนนสวนผัก ตั้งแต่ 3 ส.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน แจ้งเตรียมปิดทางข้ามทางรถไฟบริเวณถนนสวนผักเป็นการถาวร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป

รฟท. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรข้ามทางรถไฟ จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้สะพานกลับรถ ข้ามทางรถไฟทดแทน ดังนี้

ฝั่งถนนสวนผักเหนือ (ซอยสวนผัก 36) ใช้สะพานกลับรถข้ามทางรถไฟบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตลิ่งชัน
ฝั่งถนนสวนผักใต้ (ซอยสวนผัก 31) ใช้สะพานกลับรถข้ามทางรถไฟบริเวณทางเข้าถนนกาญจนาภิเษก

ประชาชนผูใชเสนทางสามารถ เขาไปดูรายละเอียดการดำเนินงานไดที่ ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ สำนักงานโครงการ โทร. 02-159-8440-43
กำลังโหลดความคิดเห็น...