xs
xsm
sm
md
lg

ทช. เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ช่วงวันหยุดยาว 25-28 ก.ค. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชย วันหยุดในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ละพื้นที่
ทช.ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน โดย ทช.ได้จัดทำแผนรับมือ ดังนี้

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน

- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563

- จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ

ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...