xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.,ทช.ร่วมพัฒนาแนวทางวางระบบท่อก๊าซตามแนวถนน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท. และกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการพัฒนาการก่อสร้าง ,การวางแผนออกแบบ วางระบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติตามแนวเส้นทางถนน เพื่อความปลอดภัยและลดต้นทุน โดย ปตท.มีโครงข่ายท่อก๊าซ อยู่ในแนวเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท กว่า 1,000 กิโลเมตร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ด้านการก่อสร้างและการวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง กับกับ กรมทางหลวงชนบท เพื่อร่วมกันวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท ,การรื้อย้าย ,ปรับปรุงแบบก่อสร้างของทางหลวงชนบท เพื่อหลีกเลี่ยงโครงการก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงโดยปัจจุบัน ไทย ใช้ก๊าซธรรมชาติสูงถึง 40% ของพลังงานทั้งหมด และมีโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติยาวกว่า 4,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ

ขณะที่กรมทางหลวงชนบท มีโครงข่ายถนนยาวกว่า 40,000 กิโลเมตร และแนวท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท.อยู่ในแนวเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท กว่า 1,000 กิโลเมตร ดังนั้นทั้ง 2 หน่วยงานจึงต้องร่วมมือกัน เพราะจะได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบล่วงหน้า เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างถนนและการวางท่อส่งก๊าซ

สำหรับโครงการแรกที่จะร่วมมือกัน คือ แนวเส้นทางก๊าซธรรมชาติเส้นทางที่ 5 ระยะทาง 500 กิโลเมตร จากจังหวัดระยองผ่านชลบุรี , ฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดนนทบุรี เพราะเส้นทางนี้ แนวท่อส่งก๊าซ จะอยู่ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท ประมาณ 50 กิโลเมตร

ด้านนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท บอกว่า กรมทางหลวงชนบท ไม่มีความรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้างทาง ตามแนวท่อส่งก๊าซ จึงอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงต้องร่วมมือกับ ปตท.ทำโครงการนี้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ,การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อรองรับภารกิจหลักของทั้ง2ฝ่าย ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย และจะร่วมมือกันในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ แบบบูรณาการร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์กรอบความร่วมมือในเรื่องการศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินการร่วมกันของทั้งสองฝ่าย การดำเนินงานกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพย์สินทุกชนิดของ ทช.และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เขตทางหลวง สำหรับระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้ กำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยทั้ง 2ฝ่าย อาจตกลงเป็นหนังสือเพื่อขยายระยะเวลาดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสม


กำลังโหลดความคิดเห็น...