xs
xsm
sm
md
lg

ผู้เชี่ยวชาญ แนะแนวทางปลดล็อคอีคอมเมิร์ซ รับวิถี “New Normal”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง” แนะแนวทางปลดล็อคการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการเตรียมตัว เพื่อก้าวสู่โลกยุค New Normal

บอร์นาร์ด เทย์ ผู้อำนวยการ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และผู้จัดการประจำประเทศสิงคโปร์ อเมซอน เซลเลอร์ เซอร์วิส ระบุว่า ตลอดปีนี้ วิกฤติการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบมากมายต่อเศรษฐกิจไทยในหลาย ๆ ภาคธุรกิจ โดยขณะนี้สถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลาย และวิถีชีวิตผู้คน กำลังปรับตัวสู่ New Normal

“อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง” เผยข้อมูลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่โลกยุค New Normal จะเห็นได้ว่า ในช่วงวิกฤติโรคระบาด การช็อปปิ้งออนไลน์ คือ ช่องทางที่ปลอดภัยกว่าในการซื้อสินค้าจำเป็นต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคที่ขยับขยายจากช่องทางการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์สู่ออนไลน์ จะเป็นแนวโน้มต่อเนื่องในระยะยาว โดยจากการสำรวจล่าสุดในพื้นที่การค้าสำคัญของโลกอย่าง สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ พบว่า มีผู้บริโภคจำนวนมากที่มีแนวโน้มที่จะยังคงซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป แม้ผ่านช่วงการระบาดของโควิด-19 ไปแล้ว

จาก รายงาน ล่าสุดขององค์การการค้าโลก พบว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลอย่างชัดเจนให้เห็นว่าอีคอมเมิร์ซ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือและโซลูชั่นสำคัญสำหรับผู้บริโภคในภาวะวิกฤตเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งการสร้างการเติบโตภายในประเทศ,การค้าระหว่างประเทศ และช่วยส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี

ในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นได้ว่า หลายประเทศได้ออกนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ สำหรับในประเทศไทย หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ออกมาตรการทั้งด้านการเงินและด้านภาษีเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยจำนวนผู้ค้าจากภาคเอสเอ็มอี ที่มีมากมายในปัจจุบัน จึงประเมินว่า ภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของไทยจะเติบโตในอัตราที่สูงในปี 2563 และโตต่อเนื่องไปอีกหลายปี

สอดคล้องกับประมาณการอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดอีคอมเมิร์ซรวมของไทยจาก 5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2562 เป็น 18,000 ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2568

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ระบุว่า ด้วยจุดแข็งของประเทศไทย ในภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตร มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งในระดับอุตสาหกรรมใหญ่และระดับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ไทย จึงมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาต่อยอดภาคธุรกิจเหล่านี้ เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้นธุรกิจไทยที่กำลังมองหาหนทางในการขยายสู่ต่างประเทศ น่าจะหาโอกาสในการฟื้นฟูธุรกิจ โดยจะเห็นได้ว่า มีผู้ค้าหลายราย อยู่รอดได้ในช่วงโควิด-19 ระบาด เพราะอาศัยความกล้าในการแสวงหาและฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ แต่ในการสร้างความสำเร็จในระยะยาว ผู้ค้าควรคิดและรู้เท่าทันกระแสโลก และให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั่วโลก

ที่ผ่านมา “อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง” ให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งเจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้ผลิตชาวไทย เกี่ยวกับโอกาสในการส่งออกสินค้าออนไลน์ และช่วยเหลือผู้ค้าไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอบรมและให้คำปรึกษาออนไลน์ โดยให้ความสำคัญกับบริการ Fulfillment by Amazonการเปิดบัญชีผู้ขาย การโฆษณาและการพัฒนาแบรนด์ และร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ค้าชาวไทยในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 อเมซอนได้ออกมาตรการและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าให้รับมือกับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางสำหรับผู้ค้าในเครือข่ายอเมซอนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วนสำหรับการจัดเก็บสินค้าในบริการ Fulfillment by Amazonการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการจัดส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังลูกค้าโดยตรง (Merchant Fulfilled Network) และจะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมให้ผู้ค้า สร้างธุรกิจบนแพล็ตฟอร์มอเมซอน เพื่อความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการค้าระดับโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น...