xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าภายใน ,แม็คโคร รับซื้อปลากะพง 3,000 ตัน พยุงราคาช่วยชาวประมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สยามแม็คโคร ขานรับนโยบายกรมการค้าภายใน รับซื้อปลากะพง 3,000 ตัน ช่วยชาวประมงทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิด พร้อมชูนโยบาย “แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย” ดันสินค้าเกษตร ปักธงธุรกิจสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ลงพื้นที่ห้างแม็คโคร สาขานครอินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินนโยบายแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการให้ห้างค้าปลีก รับซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตร ทั้งผัก ผลไม้ฤดูกาล ตลอดจนปลากะพง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรไทยได้รับความเดือนร้อนในวงกว้าง แม็คโคร จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อสินค้าการเกษตรทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ผัก ผลไม้ กว่า 200,000 ตันต่อปี ล่าสุดได้รับซื้อปลากะพง จากชาวประมงทั่วประเทศ 3,000 ตัน โดยแม็คโคร ทำหน้าที่ในการกระจายปลากะพงคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานไปยังลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ และลูกค้าทั่วไป

นางศิริพร กล่าวว่า แม็คโคร ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตการเกษตร ภายใต้นโยบาย แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย และหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เกษตรกร และลูกค้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ และยังพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรไทย บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ให้ความรู้ในเรื่องความต้องการของตลาด และการพัฒนาพันธุ์ รวมถึงกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ และสนับสนุนช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมทางการตลาด กระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรผ่านแม็คโคร 134 สาขาทั่วประเทศ โดยคาดว่าปีนี้จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรไทย มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มากกว่า 20 %
กำลังโหลดความคิดเห็น...