xs
xsm
sm
md
lg

ดึงฟู้ดทรัคขายผ่านแอปฯเดลิเวอรี่ กระตุ้นอุตฯอาหาร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรม เปิด “คลาวด์คิทเช่นฟู้ดทรัค” ดึงร้านดังฟู้ดทรัค ขายผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ หวังกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ผ่านการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เชื่อม 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการพัฒนาทักษะการสร้างแบรนด์และการบริหารยอดสั่งซื้อ ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสร้างความร่วมมือในการปรับฟังค์ชันก์ให้รองรับการบริการของธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ และ ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเฉพาะคนว่างงานให้มีรายได้จากการส่งอาหาร คาดว่าจะสามารถช่วยคนว่างงาน ได้กว่า 1,000 คน สร้างรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้กว่า30 % หรือ 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท เบื้องต้นมีแพลตฟอร์มให้ความสนใจเข้าร่วม เช่น เก็ท (GET!) แอ็นซ์ (Antz) และคิวคิว (QueQ)

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจกลุ่มไมโคร หรือ Micro SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านขนาดเล็ก
หาบเร่ แผงลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค จึงพัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เดลิเวอรี่ โดยได้หารือผู้ประกอบการ แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการนำเสนอให้เพิ่มฟังค์ชันก์สำหรับการระบุพิกัดร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องอยู่ในที่ตั้งเท่านั้น เพื่อให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านค้าที่เคลื่อนที่

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันต้นแบบของการเชื่อมโยง Cloud Kitchen Food Truck ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 กลุ่ม ได้แก่
· ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านกระบวนการพัฒนาแบรนด์สินค้าให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจนจำร้านค้าและสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นได้ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริการจัดการยอดสั่งซื้อสินค้า ให้สามารถบริการได้ตาม ความต้องการของลูกค้าหน้าร้านและลูกค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมกว่า 100 กิจการ

· ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือ ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ผ่านการเพิ่มความร่วมมือในผู้บริการอื่นๆ เพื่อให้มีฟังค์ชันก์ที่รองรับรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารที่เคลื่อนที่ พร้อมหารือเพื่อการตกลงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

· ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเน้นที่กลุ่มคนว่างงาน เพื่อสร้างรายได้ในการให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุต่างๆ โดยที่ กสอ. จะพัฒนาความรู้และทักษะในการบริการ และการบริหารยอดสั่งซื้อ รวมทั้งทักษะการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ในการให้บริการ โดยตั้งเป้าหมายสร้างอาชีพใหม่ให้กับ 1,000 คน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า มีแพลตฟอร์มหลัก เช่น เก็ท (GET!) แอ็นซ์ (Antz) และ คิวคิว(QueQ) ยินดีร่วมสนับสนุนนโยบายนี้ และมีแผนจะร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ขยายผลสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อื่นๆ
กสอ. กำหนดพื้นที่นำร่องทดลองระบบ Cloud Kitchen Food Truck จัดกิจกรรมคาราวานฟู้ดทรัคในพื้นที่นำร่อง 4 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 2. สยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า วันที่ 24-30 มิถุนายน 2563 3. เดอะสตรีท รัชดา วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2563 4. อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2563 เพื่อทดลองให้บริการจริง และเก็บข้อมูลรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการให้มีความพร้อมรองรับการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่หัวเมืองต่าง ที่มีการให้บริการของแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ในภูมิภาค คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100ล้านบาท

ที่ผ่านมา กสอ. ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคผ่าน มาตรการส่งเสริม “สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค” (SMART 4 Food Truck) โดยให้การสนับสนุนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ คน ครัว รถ และตลาด ทำให้ฟู้ดทรัค มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2561 พบว่ามีจำนวนรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คัน ทั่วประเทศ แบ่งเป็นอาหารคาว 57 % อาหารหวาน 14 % และเครื่องดื่ม 29 % ส่วนใหญ่
70 % กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ที่เหลือ 30 % อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งฟู้ดทรัค สร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500-4,000 บาท/วัน การลงทุนเบื้องต้นประมาณ 350,000-750,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...