xs
xsm
sm
md
lg

สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการโทร. 1161 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ขยายเวลาออกไปสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พร้อมแนะนำให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เพราะง่าย สะดวก รวดเร็ว หากชำระภาษีไว้เกินให้ผูกกับระบบพร้อมเพย์จะได้ภาษีคืนเร็วกว่า

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เนื่องจากปีนี้กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด. 95) รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เสียภาษีและประชาชนใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร. 1161) เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชน

กรมสรรพากรจึงเพิ่มเวลาการให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร. 1161) ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.30 – 20.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการ ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติและขอรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรขอแนะนำให้ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต และหากชำระภาษีไว้เกินขอให้ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนภาษี กับระบบพร้อมเพย์ จะช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็วขึ้นด้วย

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า จากการรวบรวมสถิติการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาภาษี ในแต่ละวันทำการนั้น กรมสรรพากรพบว่าช่วงเวลาที่มีประชาชนนิยมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามมากที่สุด คือ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

ส่วนเวลาที่มีผู้ใช้บริการไม่มากนัก คือ เวลา 08.30 – 09.00 น. และ เวลา 16.00 – 18.00 น.

จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้บริการสอบถามจาก Chat Bot “น้องอารี” บนหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมาตรการภาษีช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...