xs
xsm
sm
md
lg

รฟท. ร่วม กองทัพบก นำพื้นที่นิคมรถไฟ กม.11 ทำโครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม ถ.วิภาวดีรังสิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 โดยกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก นำพื้นที่บางส่วนในนิคมรถไฟ กม. 11 จัดทำโครงการแก้มลิง รองรับน้ำจากเขตจตุจักร และถนนวิภาวดีรังสิต แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน บริเวณดินแดงจนถึงสนามบินดอนเมือง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ตามนโยบายของรัฐบาล

นายสมยุทธิ์ เรือนงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการเดินรถ และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้บุกรุก บริหารจัดการ และจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 นิคมรถไฟมักกะสัน บางซื่อ และจิตรลดา เปิดเผยว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนโยบายเร่งด่วนในการนำพื้นที่ของการรถไฟฯ มาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อช่วยดูแลคนรถไฟและประชาชนพื้นที่โดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีนโยบายเชิงรุกในการนำพื้นที่ของการรถไฟฯ เข้าร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามนโยบายของรัฐบาล และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึง ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 โดยกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก จัดทำโครงการแก้มลิงในพื้นที่ของการรถไฟฯ บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 เพื่อรองรับน้ำจากเขตจตุจักร และถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับการจัดสรรกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ออกมาปฏิบัติภารกิจในโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ช่วงดินแดงถึงสนามบินดอนเมืองได้อย่างทันท่วงที

สำหรับบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตถือเป็นถนนสายหลักที่มีพี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาจำนวนมาก และที่ผ่านมา มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนบ่อยครั้ง โดยคาดว่า โครงการนี้ จะสามารถรองรับน้ำได้สูงสุดถึง 104,351.1 ลูกบาศก์เมตร

นายสมยุทธิ์ กล่าวด้วยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ด้านบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานฯ ด้วย เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนรองรับการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ประมาณการงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และบูรณาการประสานกับส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การดำเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างทันท่วงทีเพื่อช่วยดูแล ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดียิ่งขึ้น 


กำลังโหลดความคิดเห็น...