xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ขยายถนน หนุนขนส่งสินค้าเกษตร และกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.พิจิตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงขยายถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ถึง ทางหลวงชนบทสาย พจ.2043 ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จังหวัดพิจิตร ถือเป็นแหล่งพื้นที่ ทางการเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง และตำบลหนองปลาไหล ที่มีการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว แตงโม มะม่วง มะปราง มะยงชิด ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย – เวียดนาม ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติของไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชน ของตำบลป่ามะคาบ และยังมีแหล่งผลิตสินค้า ซึ่งถือเป็นต้นตำหรับของฝากจากโรงงาน OTOP 4 ดาว เช่น โรงงานข้าวเกรียบกุ้งชาละวัน เพื่อให้การขนส่งสินค้าพืชผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ทช. จึงได้ขยายถนนบริเวณสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ถึง ทางหลวงชนบทสาย พจ.2043 ตำบลป่ามะคาบ, ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง และตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โดยมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+367 ระยะทาง 4.367 กิโลเมตร โดยขยายผิวจราจร จากเดิม 4 เมตร เป็น 6 เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ 4+367 ถึง กม.ที่ 6+700 ระยะทาง 2.333 กิโลเมตร และซ่อมสร้างผิวทาง จราจร 6 เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ 6+700 ถึง กม.ที่ 7+689 ระยะทาง 0.989 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น 7.689 กิโลเมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 29.485 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...