xs
xsm
sm
md
lg

“พรเพชร”เบรคชื่อ”สุชาติ”ขึ้นทูลเกล้าเป็นป.ป.ช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.วุฒิสภา ชะลอนำชื่อ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นป.ป.ช.หลังมีคำท้วงติงกรณีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.)เปิดเผยถึงกรณีที่วุฒิสภา มีมติเห็นชอบนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ทั้งที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ไม่ถึง 10 ปี ว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 203 วรรคห้า เขียนไว้ชัดว่า "ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด" ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ก็ทราบว่า นายสุชาติเป็น สนช. มาก่อน แต่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใด ให้อำนาจวุฒิสภา ลบล้างคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดของคณะกรรมการสรรหาตามรัฐธรรมนูญได้ จึงไม่ใช่ประเด็นที่วุฒิสภาจะต้องวินิจฉัย และดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ


แต่เมื่อมีประเด็นทักท้วง จึงให้ชะลอการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ในระหว่างที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. และคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หรือ กสม. ซึ่งเคยมีมติตัดชื่อพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ซึ่งเคยเป็นอดีต สนช. มาแล้ว

นายพรเพชร ย้ำว่า ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงจำเป็นต้องขยายเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าวุฒิสภา จำเป็นต้องลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 203 วรรคห้า ซึ่งก็เหมือนกับมัดมือชก และอ้างคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ที่มีคำวินิจฉัยแล้ว แต่เมื่อมีข้อทักท้วงก็ต้องรอความชัดเจน ซึ่งขณะนี้ต้องดูช่องทางว่าจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้หรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...