xs
xsm
sm
md
lg

บิ๊กป้อม ขึ้น ฮ.กำชับแก้ปัญหาผักตบชวาก่อนฤดูน้ำหลาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชสะสมพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง เร่งกำจัดก่อนน้ำหลากปีนี้

วันนี้ (08 พ.ค.63 ) เวลา 9.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช บินสำรวจเส้นทางการไหลของผักตบชวาในลุ่มน้ำภาคกลาง จากกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ไปยังพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย และคลองรังสิตประยูรศักดิ์

โดย พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำของประเทศ เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกของประชาชนที่ใช้เส้นทางน้ำในการคมนาคม ขนส่ง เป็นประจำ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน โดยมอบหมายให้ 4 หน่วยงาน รับผิดชอบพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยใช้รายงานการสำรวจผักตบชวาของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเห็นภาพปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับวันนี้เป็นการบินสํารวจสถานการณ์ผักตบชวา ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ คลองหกวา คลองสอง คลองสาม คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และได้บินไปสํารวจในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย บริเวณประตูระบายน้ำผักไห่และแม่น้ำท่าจีน จากการบินสำรวจพบว่ายังมีหลายจุดที่มีผักตบชวาสะสมอยู่ปริมาณมาก รองนายกรัฐมนตรี จึงได้กําชับให้ทุกหน่วยเร่งดําเนินการกําจัดผักตบชวา อีกกว่า 2 แสนตัน ให้ทันก่อนที่น้ำเหนือจะไหลหลากลงมาในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนเข้าฤดูฝน นอกจากนี้ได้สั่งการหน่วยงานคิดค้นเรื่องสารเคมีในการกำจัดผักตบชวา และแผนนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นเครื่องจักรสารในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...