xs
xsm
sm
md
lg

คค.ร่วม "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงคมนาคมร่วมเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic เข้าร่วมงาน ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ได้กำหนดให้ “Time for Nature ถึงเวลา....คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” เป็นหัวข้อหลักในการรณรงค์เชิญชวนทั่วโลกปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) การนำเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์ตามนโยบายงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การปล่อยคาราวานรถ Drop Point ความร่วมมือโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) และโครงการมือวิเศษ x วน โดยเฉพาะโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เป็นการแสดงพลังความร่วมมือการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากการใช้บริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ที่เกิดขึ้นจากที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งทำให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นทั้งในสังคมและขยะทะเล

ในการนี้กระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยให้ความร่วมมือในการตั้งจุดรับคืน (Drop point) พลาสติกใช้แล้วที่สะอาด และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน
ประชาชนสามารถส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวผ่านจุดรับคืน (Drop point) ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวง และภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) โดยขยะพลาสติกที่รวบรวมจะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล เพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...