xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.สภาผู้แทนราษฎร เปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.สภาผู้แทนราษฎร เปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” พร้อมเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยดื่มนม เพื่อการเจริญเติบโต และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านสมอง

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” และมอบผลิตภัณฑ์นมกล่องสำเร็จรูปยูเอชที ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรม


นายชวน กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ว่า โครงการนมโรงเรียน เริ่มขึ้นในสมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2535 ซึ่งได้ริเริ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็ก และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้ โดยได้ปลูกฝังให้เด็กไทยรักการดื่มนม จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั่งถึงปัจจุบันโครงการดังกล่าวก็ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งการดื่มนมนั้นมีความสำคัญมากและควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง


ดังนั้น การดื่มนมจึงมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านสมอง ตลอดจนการเจริญเติบโตทางร่างกาย อีกทั้งเมื่อเด็ก ๆ เหล่านี้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็จะไม่เป็นโรคกระดูกพรุนและกระดูกบาง เนื่องจากได้รับแคลเซียม โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งผลจากการดื่มนมทำให้เด็กไทยมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจากการวัดส่วนสูงของเด็กไทยภายในเวลา 10 ปี พบว่าในเด็กที่อายุเท่ากันมีส่วนสูงมากขึ้นเฉลี่ย 11 ซม.


ทั้งนี้ นมเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์ จึงไม่ต้องการให้เด็ก ๆ ปฏิเสธการดื่มนมและฝากไปยังผู้ปกครองทุกคน ให้คำนึงถึงเรื่องของโภชนาการสำหรับเด็กๆ อีกทั้งฝากให้ลูกหลานทุกคน ใช้เวลาในช่วงที่โรงเรียนยังปิดอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ โดยเรียนรู้และช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ เพราะเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นต้องมีประสบการณ์ในชีวิตด้วย และขอให้ลูกหลานทุกคนมีชีวิตที่ก้าวหน้า มีสรีระร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...