xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย ‘C’ หุ้น THAI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย ‘C’ หุ้น ‘การบินไทย’ บังคับซื้อขายด้วยเงินสดเท่านั้น มีผลตั้งแต่ 29 พฤษภาคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งขึ้นเครื่องหมาย “C” หรือ Caution ให้กับหุ้น บมจ.การบินไทย เพื่อเตือนผู้ลงทุน กรณีบริษัทจดทะเบียน มีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุน จะต้องซื้อหลักทรัพย์นี้ ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ หรือ การที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้า กับสมาชิกเต็มจำนวน ก่อนซื้อหลักทรัพย์เหล่านั้น (Cash Balance) เท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม จนกว่าจะแก้ไขเหตุดังกล่าวได้

สาเหตุมาจากกรณีที่ศาลล้มละลายกลาง พิจารณาแล้วมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงว่า เมื่อตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย “C”บนหลักทรัพย์ของ การบินไทย แล้ว บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย “C”

บริษัทต้องแจ้งวันที่และสถานที่จัดประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม และต้องจัด Public Presentation เพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุหรือการฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาส จนกว่าบริษัทจะสามารถพ้นเหตุได้ ซึ่งแนวทางแก้ไขเหตุและรายงานความคืบหน้า ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้น การบินไทยวันนี้ (28 พ.ค.) ลดความร้อนแรงลงจากเมื่อวาน โดยเปิดตลาดที่ 4.94 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันนี้ และลงต่ำสุดที่ 4.46 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ 139 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...