xs
xsm
sm
md
lg

“ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเก้าอี้ MD อีกวาระ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. เสนอ นายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระ คาดหวังให้ นำพา ธอส. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ตามนโยบายรัฐ

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. ที่มีนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอนายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง

ภายหลังจากที่ธนาคารได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563

โดยมีผู้สมัครจำนวน 4 คน ซึ่งผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน

นายฉัตรชัย ถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ใน ธอส. มาตั้งแต่ปี 2539 รวมถึงความสำเร็จในการบริหารตลอด 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวาระแรกระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 - 3 พฤษภาคม 2563 สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผลักดันนโยบายของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีแผนงานและวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. กว่า 5,000 ชีวิต ร่วมมือกันพา ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน"

เป็นธนาคาร "บ้าน" ของคนไทย ที่มีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายตามนโยบายของกระทรวงการคลัง สนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป
ขั้นตอนหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการ ธอส. เห็นชอบ และส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) / กระทรวงการคลัง เห็นชอบต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...