xs
xsm
sm
md
lg

THAI ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทย ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว หากศาลรับคำร้อง จะทำให้การบินไทย พักชำระหนี้ได้โดยอัตโนมัติ

วันนี้ (26พ.ค.) ฝ่ายกฎหมายของ บมจ.การบินไทย ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 90/12 ของ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. บอกว่า กระบวนการยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มลายกลาง เป็นไปตามแนวทางที่ ครม.กำหนด ซึ่งภายหลังจากกระทรวงการคลัง ขายหุ้นการบินไทย ไปแล้ว 3% เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้การบินไทย สิ้นสุดสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น สคร.จึงไม่ได้กำกับดูแลการบินไทยอีกต่อไป ซึ่งหากศาลรับคำร้อง จะทำให้การบินไทย ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 90/12 ของ พ.ร.บ.ล้มละลาย หรือ สภาวะพักชำระหนี้ ทำให้การบินไทยในฐานะลูกหนี้ พักชำระหนี้ได้โดยอัตโนมัติ ก่อนเริ่มต้นเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ นายประภาศ เพิ่งได้รับแต่งตั้งจาก นายกรัฐมนตรี ให้เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา การบินไทย โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน

ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาการบินไทย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐ โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล

กลั่นกรอง ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรรมของบริษัทการบินไทย ตามการร้องขอและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยให้รายงานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ครม.เป็นระยะๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...