xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางตรวจเข้มการเดินทางระบบรถไฟฟ้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางจัดทีมลงสำรวจสถานีรถไฟฟ้าเพื่อติดตามผลกระทบผู้ใช้บริการและการดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563 ) กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสุ่มสำรวจสภาพการบริการผู้โดยสารภายในสถานีและขบวนรถ ในช่วง Peak Hours (เช้าและเย็น) เพื่อติดตามและประเมินปัญหาความหนาแน่นของผู้โดยสาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19

โดยจัดทีม 7 ทีม จำนวน 17 สถานี เวลา 07.00 – 09.00 น. เพื่อกระจายลงสำรวจเส้นทางต่างๆ ได้แก่
MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 11 สถานี ได้แก่ สถานีท่าพระ สถานีหัวลำโพง สถานีบางยี่ขัน สถานีสีลม สถานีวัดมังกร สถานีสามย่าน สถานีลุมพินี สถานีคลองเตย สถานีสวนจตุจักร สถานีลาดพร้าว และสถานีสุทธิสาร

BTS สายสีเขียว จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีช่องนนทรี สถานีหมอชิต สถานีห้าแยก และสถานีลาดพร้าว
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง

ผลการสำรวจ พบว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างดี มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิ ส่วนการบริหารจัดการภายในสถานี

ภาพรวมพบว่าหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางมีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบ การจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการภายในสถานี

บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการช่วยกำกับดูแลภายในสถานีให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดเจลแอลกอฮอล์ให้บริการผู้โดยสาร การประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการและมาตรการต่างๆ การทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถและสถานี รวมทั้งการบริหารจัดการเดินรถด้วยความถี่สูงสุดและขบวนรถเสริมเพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงเร่งด่วนเพื่อบริการขนถ่ายผู้โดยสารไม่ให้เกิดความแออัดหรือใช้เวลาในการรอคอยนานเกินไป โดยผลการสำรวจความถี่ในการให้บริการ ณ ช่วงเวลาที่ลงสำรวจ สามารถสรุป Head Way ของแต่ละเส้นทาง ได้ดังนี้

1. MRT สายสีน้ำเงิน ทั้ง 11 สถานี ความถี่ของขบวนรถที่ให้บริการ สูงสุดประมาณ 2 นาที ถึง 3 นาที/ขบวน โดยมีการจัด Group Release บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารก่อนเข้าระบบและชั้นชานชาลา ที่สถานีท่าพระ ใช้เวลาประมาณ 3 นาที สถานีลาดพร้าวและสุทธิสาร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที

2. BTS สายสีเขียว ทั้ง 5 สถานี ความถี่ของขบวนรถที่ให้บริการ ประมาณ 3 นาที 50 วินาที ถึง 4 นาที

3. สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง ความถี่ของขบวนรถที่ให้บริการ 3 นาที 20 วินาที/ขบวน และมีระยะเวลาคอยจากการจัด Group Release บริเวณทางขึ้นสถานีและบริเวณชั้นชานชาลา รวม 6 นาที 17 วินาที

สถานีที่มีความหนาแน่นสูงในช่วง Peak Hours จะต้องมีการจัด Group Release เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในบางสถานี ได้แก่ สถานีท่าพระ (มุ่งหน้าเตาปูน) สถานีลาดกระบัง สถานีหมอชิต สถานีลาดพร้าว และสถานีสุทธิสาร เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นและสามารถรักษารักษาระยะห่างทางสังคมบนชั้นชานชาลา เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ COVID -19

ทีมสำรวจพบว่า การบริหารจัดการภายในสถานี ณ วันสำรวจ มีการจัด Group Release ในบางสถานี เช่น สถานีท่าพระ ลาดพร้าว และสุทธิสาร ซึ่งเป็นสถานีที่มีผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าหนาแน่น จำเป็นต้องดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้เวลาในแถวคอยจนได้เข้าขบวนรถ ใช้เวลาประมาณ 2-6 นาที ซึ่งผู้โดยสารจำเป็นต้องมีการวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบเป็นปัญหามากนัก

ส่วนสถานีอื่นๆ ผู้โดยสารไม่หนาแน่นมาก มีการเข้าใช้บริการโดยเว้นระยะห่างตามจุดแถวคอยและบริเวณชั้นชานชาลา โดยไม่ต้องจัด Group Release ภายในสถานีและขบวนรถ
ภายในสถานีและขบวนรถมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร เช่น การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใช้บริการ การงดการพูดคุยภายในขบวนรถ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น
กรมการขนส่งทางรางจะสุ่มสำรวจสถานีเพื่อตรวจติดตามผลกระทบผู้ใช้บริการและการดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ผลกระทบต่างๆ ประกอบการประเมินและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป #คมนาคมห่วงใย_ใส่ใจผู้โดยสาร_ร่วมต้านโควิด #เราจะพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...