xs
xsm
sm
md
lg

“น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ข้าราชครู สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงินสนุบสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.กันทรารมย์ ตามโครงการ“น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19”

วันที่ 20 พ.ค.63 ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.กันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้นำเงิน จำนวน 30,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ เพื่อมอบต่อให้กับ นพ.อดุลย์ โบจรัส ผอ.รพ.กันทรารมย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.กันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 40,000 บาท


ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในขณะนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนใน จ.ศรีสะเกษ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ จึงได้จัดทำโครงการ “น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19” ขึ้น เพื่อระดมเงินงบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อส่งเสริมบุคลากรในสังกัด ให้มีคุณธรรม ตามคุณธรรมองค์กร “น้ำใจงาม วินัยเข้ม รับผิดชอบสูง”

โดยขณะนี้ สพป.ศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2,800 คน จำนวนประมาณ 160,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุน รพ.ใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 7 รพ. ประกอบด้วย รพ.ศรีสะเกษ รพ.กันทรารมย์ รพ.ยางชุมน้อย รพ.วังหิน รพ.พยุห์ รพ.โนนคูณ และ รพ.น้ำเกลี้ยง ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปมอบให้กับ รพ.พยุห์ จำนวน 20,000 บาท และ รพ.ยางชุมน้อย จำนวน 20,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...