xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์ เยียวยาเกษตรกร 5 พันงวดแรก วันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ5,000บาทรอบแรก วันนี้ จำนวน1ล้านราย ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรกที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเยียวยา 5 พันบาท ให้เกษตรกร ผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 6.77 ล้านราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยจำนวน 6.77 ล้านรายนี้ ได้หักความซ้ำซ้อนแล้ว เช่น ผู้ที่ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม ,ผู้ที่ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ ,ผู้ที่ซ้ำซ้อนมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน”

เกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ส่วนเกษตรกร กลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประมาณ 1.67 ล้านราย ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม

หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์การเยียวยาครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต 2563/2564 ทางกระทรวงเกษตร จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต แต่ขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนด

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ในฐานะนายทะเบียน บอกว่า ได้จ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส. รอบแรกแล้ว 25,000 ล้านบาท และ รอบต่อไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม อีก 25,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส.ทุกสัปดาห์ รวม 6 งวด เพื่อให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเยียวยาให้วันละ 1 ล้านราย

นอกจากนี้ สศก.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นช่องทางให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร โดยรายละเอียดแนวทางการรับอุทธรณ์ รวมทั้งมาตรการรองรับต่างๆ จะประกาศให้เกษตรกรรับทราบอีกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...