xs
xsm
sm
md
lg

“ชวน”ปัดเพิกเฉยเปิดสภาสมัยวิสามัญ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ชวน”ปัดเพิกเฉยเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ กรีด ! “ไปห้ามคนพวกนี้ไม่ได้ คงมีเวลาว่างมาก มานั่งคิดวิจารณ์คนอื่น”

ที่รัฐสภานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ ว่า ทางสภาฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านสถานที่ ด้านการถ่ายทอดและระบบเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมและจะมีการไปดูสถานที่จริงภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมได้มากที่สุดไม่ว่าจะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ก็ตาม โดยจะมีการจัดระบบให้นั่งเว้นระยะห่างกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ในการจำกัดจำนวนผู้ติดตาม รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ที่จะอยู่ในห้องประชุม อาทิ สมาชิกที่จะอยู่ในห้องประชุมเฉพาะผู้ที่จะต้องอภิปราย คณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้าราชการ และยังไม่เปิดรับให้บุคคลภายนอกเข้ามาดูงานในสภาผู้แทนราษฎร โดยในกลางเดือนพฤษภาคม นี้ จะมีการเชิญผู้นำฝ่ายค้าน ตัวแทนรัฐบาล และสมาชิกพรรคการเมือง มาหารือรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ซึ่งจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาก่อนที่การประชุมสภาสมัยสามัญจะเกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การประชุมสภาสมัยสามัญจำเป็นต้องเปิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนการประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้น ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความห่วงใยต่อปัญหาบ้านเมืองและอยากนำปัญหาของชาวบ้านมาหารือกัน แต่ขั้นตอนในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ รัฐบาลต้องเป็นผู้เสนอ หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เข้าชื่อกัน หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายเดียวเข้าชื่อกัน ให้ได้เสียง 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งสองสภา เพื่อขอเปิดประชุม จึงจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ แต่หากสมาชิกยังไม่สามารถเข้าชื่อกันได้ครบตามจำนวนเสียงที่กฎหมายกำหนด ประธานสภาฯ ไม่สามารถนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเองได้


ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ตนเองเพิกเฉยนั้นก็คงจะไปห้ามคนพวกนี้ไม่ได้ เขาคงมีเวลาว่างมาก พอไม่ได้ทำอะไรก็มีเรื่องมานั่งคิดวิจารณ์คนอื่น แต่ในแง่คนทำงานไม่มีโอกาสได้หยุด ถึงจะหมดสมัยประชุมแต่หน้าที่สภาก็ยังต้องมาทำงานอยู่ทุกวัน

สำหรับกฎหมายที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาภายหลังประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนั้น เดิมคาดว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะเข้าสู่การพิจารณาในช่วงต้นเดือน มิถุนายนแต่ขณะนี้ทราบว่าตารางเวลาเปลี่ยนแปลงไปจึงอาจต้องมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระ 2 และวาระ 3 ส่วนพระราชกำหนดกู้เงิน คาดว่าจะเข้าสู่การประชุม ในช่วงวันที่ 27-28 พฤษภาคม และขณะนี้มีกฏหมายต่างๆ รอเข้าสู่วาระการพิจารณาจำนวนมาก ส่วนกรณีที่ช่วงเวลาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจจะคาบเกี่ยวในช่วงเวลา ประกาศเคอร์ฟิว ที่ให้อยู่ภายในเคหะสถาน หลังเวลา 22.00 น. นั้น มองว่า รัฐบาลคงมีข้อยกเว้นให้กับส.ส.ที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีมาตรการและข้อเสนอในเรื่องนี้อย่างไร
กำลังโหลดความคิดเห็น...