xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดไท” ขานรับนโยบายช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางกระจายผลไม้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรที่สำคัญของประเทศ เริ่มโครงการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าสู่ตลาดกลางค้าส่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวสวน ที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคได้ จากข้อจำกัดช่วงสถานการณ์โควิด-19


นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย กล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีที่ผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ มีจำนวนมาก ในขณะที่การส่งออกไปต่างประเทศ รวมทั้งการจัดจำหน่ายและกำลังซื้อภายในประเทศ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีสินค้าเกษตรตกค้าง ดังนั้นสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย จะใช้กลไกตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ 21 แห่ง กระจายสินค้าเกษตรทั้งผักและผลไม้ โดยเร่งผลักดันผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคให้ได้มากขึ้น ซึ่งรถเร่หรือรถพุ่มพวง คือ ช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะสามารถเข้าไปถึงตัวผู้บริโภคได้ถึงบริเวณหน้าที่พักอาศัย

ดังนั้นสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย จึงพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ,โครงการสนับสนุนเกษตรกร,ชาวสวน ,โครงการเชื่อมโยง และกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าสู่ตลาดกลางค้าส่งของตลาดไท รวมทั้งโครงการอื่นๆที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั้งประเทศ ให้มีรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้ ในช่วงวิกฤติ


ด้านนายโชคชัย คลศรีชัย รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงไปทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งในสถานการณ์ปกติ ช่วงนี้สภาพการค้าจะคึกคักอย่างมาก จากการจำหน่ายและส่งออกผลไม้สดตามฤดูกาลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เกษตรกร ไม่สามารถกระจายผลไม้ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่

โดยในปีนี้ มีจำนวนผลผลิตมากกว่า 3ล้านตันทั่วประเทศ ซึ่งตลาดไท ในฐานะหนึ่งในสมาชิกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรับนโยบายจากสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและกลไกการตลาดของตลาดกลางค้าส่ง เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค ด้วยการรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มายังตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อส่งต่อให้เครือข่ายรถเร่ธงฟ้า นำไปกระจายให้แก่ผู้บริโภคถึงที่พักอาศัย”

ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ประชาชนจำนวนมาก ยังเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย ตลาดไท ได้เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายรถเร่หรือรถพุ่มพวงของตลาดไท ที่ปกติ มีกว่า 500 คัน หมุนเวียนเข้ามาในตลาดไทในแต่ละวัน ด้วยสินค้าที่สดใหม่ หลากหลาย และเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าจากโครงการธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้น เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในช่วงที่การทำมาหากินของทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถเร่ 250 คันจากเครือข่ายทั้งหมดของตลาดไท จำนวน 500 คัน ได้เข้าร่วม ‘เครือข่ายรถเร่ธงฟ้า’ เรียบร้อยแล้ว คาดว่า น่าจะมีรถเร่อื่นๆ เข้าร่วมเป็นรถเร่ธงฟ้าเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก
กำลังโหลดความคิดเห็น...