xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯถกครม.นัดพิเศษออกมาตรการเยียวยาเพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษ เน้นหารือออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม


เวลาประมาณ 8.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางเข้าปฎิบัติภารกิจที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ ก่อนจะเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมาตรการดูแลระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลัง ที่ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

โดยวาระสำคัญเร่งด่วน คือการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาระยะ 3 และ 4 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 สำหรับช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.2563 ครอบคลุมทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ประชาชน เศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ และระบบตลาดเงิน รวมถึงการออก พ.ร.บ. และ พ.ร.ก. ที่ต้องปรับงบฯปี 2563 บางส่วนของทุกกระทรวงเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์โควิด-19
กำลังโหลดความคิดเห็น...