xs
xsm
sm
md
lg

ออมสิน เลื่อนวันลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินเป็น 15 เม.ย.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารออมสิน ประกาศเลื่อนลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน จาก 1 เม.ย. เป็น 15 เม.ย.63 เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกรงลูกค้าสับสนกับการลงทะเบียนรับ 5,000 บาท ของรัฐบาล

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ขอเลื่อนกำหนดการลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสCOVID-19” และ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19” จากเดิมจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงใช้บริการผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เปลี่ยนเป็นเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการเข้าโครงการสินเชื่อนี้ เริ่มลงทะเบียนแจ้งความจำนงใช้บริการและกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น เพราะเกรงว่า ประชาชน จะสับสนกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ที่กระทรวงการคลัง กำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ในขณะนี้

สำหรับ “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ให้บริการด้วย สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ คุณสมบัติผู้กู้ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
ส่วน “โครงการสินเชื่อพิเศษ” ตามมติคณะรัฐมนตรีเช่นกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ด้วย สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสCOVID-19 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น...