xs
xsm
sm
md
lg

7 รมต. เกิน 70 เสี่ยงโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการออกข้อกำหนด 16 ข้อปฎิบัติ

ซึ่งในข้อที่ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ได้ระบุให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในเคหสถาน หรือที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากภายนอก

แม้จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต แต่ประชาชนพร้อมปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ด้วยการกักตัวอยู่บ้าน โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เกิน 70 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

ในส่วนของรัฐมนตรี ที่จัดอยู่ในประเภทผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป พบว่า มีด้วยกัน 7 คน ที่เข้าข่ายเสี่ยงไวรัสร้าย ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน

กำลังโหลดความคิดเห็น...