xs
xsm
sm
md
lg

"พิมพ์รพี" โอดพิษโควิด-19 รัฐทิ้งธุรกิจโรงแรมไว้ข้างหลัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"พิมพ์รพี" โอด ผลกระทบโควิด-19 รัฐบาลทิ้งธุรกิจโรงแรมไว้ข้างหลัง ไม่สั่งปิดกิจการ มาตรการเยียวยา ครอบคลุมไม่ถึง


น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบแรวงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ใช้สโลแกนว่า "เราไม่ทิ้งกัน" ว่า ในความเป็นจริงธุรกิจโรงแรมซึ่งได้รับผลกระทบอย่งหนักได้ถูกรัฐบาลทิ้งไว้ข้างหลังแล้ว จากมาตรการที่ไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจประเภทนี้เนื่องจากการเยียวยาที่ออกมาครอบคลุมเฉพาะธุรกิจที่รัฐสั่งให้ปิดกิจการเท่านั้น ขณะที่ธุรกิจโรงแรมแม้ไม่ได้ถูกสั่งปิด แต่หลายแห่งต้องปิดตัวเองชั่วคราวไปโดยปริยาย เนื่องจากไม่มีลูกค้า

ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างอัตรา 75 % ของค่าจ้าง แต่นายจ้างไม่มีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้โรงแรมที่ประสงค์จะปิดกิจการชั่วคราวลงทะเบียนเพิ้อปิดกิจการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 79/1 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน และให้รัฐบาลจัดงบประมาณจ่ายเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในอัตรา 50% เป็นเวลา180 วัน เหมือนที่มีการจัดสรรงบประมาณไปดูแลผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม


ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า เหตุผลที่ขอให้รัฐบาลเป็นผู้จ่ายชดเชยในส่วนนี้ เพราะไม่ต้องการให้มีการใช้เงินในกองทุนประกันสังคมมากเกินไป เนื่องจากจะกลายเป็นภาระที่อาจกระทบสถานะทางการเงินของกองทุนในภายหลังได้ รัฐบาลต้องไม่ลืมว่า โรงแรมได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว จนทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง โดยค่าใช้จ่ายหลัก ๆ จะอยู่ที่ค่าไฟฟ้าและค่าพนักงาน เมื่อรัฐช่วยจ่ายชดเชยให้พนักงานในกรณีปิดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยแล้ว ก็อยากให้พิจารณาลดค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังทำธุรกิจอยู่ด้วย และควรให้ธุรกิจเหล่านั้นจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานบางส่วนที่ต้องหยุดงาน ตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของนายจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการรัฐตามที่ได้เสนอไปด้วย

"พนักงานโรงแรมเสียภาษี จ่ายเงินประกันสังคมเข้าระบบแต่วันนี้เขาไม่ได้รับการดูแลอะไรเลย ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามข้อเสนอนี้เชื่อว่าคนจากโรงแรมจะลาออกเพื่อไปรับเงินประกันสังคมเป็นเวลาหกเดือน สุดท้ายประกันสังคมก็ต้องจ่ายอยู่ดี แต่คนกลุ่มนี้เสียความรู้สึกกับภาครัฐไปแล้ว เพราะรัฐบาลไม่ได้คิดถึงหัวอกของพวกเขาเลย ขอให้รัฐบาลช่วยกู้ชีพฟื้นชีวิตให้ทางรอดกับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ คนเหล่านี้จ่ายประกันสังคม ทำเงินรายได้เข้าประเทศมูลค่า 3 ล้านล้านบาท อย่าทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลัง " น.ส.พิมพ์รพี กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...