xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ปรับเกณฑ์ Circuit Breaker ,Ceiling & Floorพยุงตลาดช่วงโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ ปรับเกณฑ์ Circuit Breaker และ Ceiling & Floorชั่วคราว มีผล 18 มีนาคม - 30 มิถุนายน2563หวังพยุงภาวะตลาด ช่วงการระบาดของโควิด-19

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงเกณฑ์การขายหุ้นโดยไม่มีของอยู่ในมือ (short sell ) ให้ทำได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายล่าสุดเท่านั้นไปแล้ว

ล่าสุด ตลท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor ) และเกณฑ์การหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Circuit Breaker ) จากเดิมที่ 2 ระดับ คือ ดัชนีหุ้นไทยลดลง 10% และ 20% หยุดพักการซื้อขาย

มาเป็น 3 ระดับ คือ เมื่อดัชนีหุ้นไทยลดลง 8% หยุดซื้อขาย 30 นาที ,หากดัชนีหุ้นไทยลดลง 15% หยุดการซื้อขาย 30 นาที และเมื่อดัชนีหุ้นไทยลดลง 20% หยุดการซื้อขาย 60 นาที โดยหลังจากการทำงานระดับที่ 3 ของมาตรการเซอร์กิตฯ แล้ว จะเปิดให้ซื้อขายต่อไป จนถึงเวลาปิดทำการปกติของรอบการซื้อขายนั้นๆ เป็นการปรับมาตรการชั่วคราว จนกว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อลดความผันผวนของภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

นายภากร บอกว่า มาตรการนี้ จะช่วยทำให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงช้ากว่าเดิม แต่ไม่ได้ทำเพื่อต้องการปิดตลาด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการช่วยให้ตลาดหุ้น เกิดการขัดข้องน้อยที่สุด เพราะช่วงนี้เป็นภาวะที่ต้องช่วยกันประคอง เพื่อรอให้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกกระทบไปทั่วโลก คลายตัวเสียก่อน

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยส่งเสริมให้หลีกเลี่ยงการจัดประชุมด้วยตัวเอง ซึ่งผู้จัดประชุมสามารถให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าประชุมและโหวตแทน เพื่อให้ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...