xs
xsm
sm
md
lg

KTB รับชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว ถึง 31 มี.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงไทยเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวถึง 31 มีนาคมนี้

ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้นายจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกัน ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตู้ ATM และ

ส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล ยังสามารถชำระผ่าน Krungthai Corporate Online ได้ด้วย

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร นายจ้างเพียงยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ e-Service ของกรมการจัดหางาน หลังได้รับอนุญาตแล้ว นำใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าเงินหลักประกันยื่นชำระผ่านช่องทางที่สะดวกได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...