xs
xsm
sm
md
lg

สรรพสามิตจับสินค้าค้าผิดกฎหมายเขตพื้นที่สาทรและยะลา 700 คดี ค่าปรับกว่า 10 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่สาทร และเขตพื้นที่ยะลา และผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 709 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.56 ล้านบาท


นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 จับกุมคดีน้ำมัน 1 คดี ข้อหา มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ของกลางน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร ค่าปรับ 676,200 บาท ค่าภาษี 49,588 บาท รวมเป็นเงิน 725,788 บาท เหตุเกิด ริมถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ชุดเฉพาะกิจพิเศษ บูรณาการการทำงานร่วมกับสายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา และพื้นที่สาขาเมือง ร่วมปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ณ ป่าละเมาะ ริมถนนทางหลวงหมายเลข 410 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พบยาสูบที่มิได้เสียภาษี จำนวน 9,570 ซอง แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด จึงได้ตรวจยึดยาสูบที่ตรวจพบไว้เป็นของกลาง พนักงานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจึงนำยาสูบของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวัน และนำของกลางเก็บรักษาไว้ที่โกดังเก็บของกลาง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเมืองยะลา

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 709 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.56 ล้านบาท โดยแยกเป็น

สุรา จำนวน 403 คดี ค่าปรับ 3.51 ล้านบาท
ยาสูบ จำนวน 220 คดี ค่าปรับ 4.34 ล้านบาท
ไพ่ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.16 ล้านบาท
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 44 คดี ค่าปรับ 1.77 ล้านบาท
น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท
รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.42 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.35 ล้านบาท
โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 9,957.555 ลิตร
ยาสูบ จำนวน 10,254 ซอง
ไพ่ จำนวน 754 สำรับ
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 117,753.000 ลิตร
น้ำหอม จำนวน 88 ขวด
รถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 14,079 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 215.42 ล้านบาท โดยแยกเป็น

สุรา จำนวน 7,890 คดี ค่าปรับ 69.90 ล้านบาท
ยาสูบ จำนวน 4,322 คดี ค่าปรับ 100.62 ล้านบาท
ไพ่ จำนวน 282 คดี ค่าปรับ 2.89 ล้านบาท
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 626 คดี ค่าปรับ 12.96 ล้านบาท
น้ำหอม จำนวน 35 คดี ค่าปรับ 0.91 ล้านบาท
รถจักรยานยนต์ จำนวน 687 คดี ค่าปรับ จำนวน 13.92 ล้านบาท
และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 237คดี ค่าปรับ 14.22 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

น้ำสุรา จำนวน 145,378.367 ลิตร
ยาสูบ จำนวน 240,728 ซอง
ไพ่ จำนวน 19,068 สำรับ
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 876,211.000 ลิตร
น้ำหอม จำนวน 6,643 ขวด
รถจักรยานยนต์ จำนวน 770 คัน

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...