xs
xsm
sm
md
lg

ทาลิสประเดิมลงทุนต่างประเทศ เปิดกองแรกลุยหุ้นสหรัฐฯ พื้นฐานดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดกองทุนหุ้นต่างประเทศในครั้งนี้ถือเป็นกองแรกและเป็นก้าวใหม่ของ บลจ.ทาลิส ที่จัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจ และมองเห็นโอกาสในช่วงจังหวะที่ดีของการลงทุนในการเปิดเสนอขาย “กองทุนเปิด ทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)” ซึ่งในช่วงปลายปีนักลงทุนมักจะมองการลงทุนโดยพิจารณาจากแผนธุรกิจและแนวโน้มผลประกอบการของปีถัดไป ซึ่งหากคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกถือเป็นจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการลงทุนของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ในการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี แนวโน้มอัตราการเติบโตสูงซึ่งเป็นการลงทุนที่เน้นการกระจายความเสี่ยง สำหรับโอกาสในการลงทุนที่บริษัทมองว่ายังคงมีความน่าสนใจและสามารถเติบโตได้ของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาผ่านดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีและมีอัตราการเติบโตสูง คือ กลุ่มหุ้นนวัตกรรม ที่ยังคงเป็นกลุ่มขับเคลื่อนให้ผลตอบแทนของดัชนีอยู่ในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ที่มาจากภูมิภาคอื่นนอกสหรัฐฯ ในสัดส่วนที่สูง การลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไปของโลกในอนาคตที่มิใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา        
                   
สำหรับกองทุน TLUSNDQ-H เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ และไม่เป็นสถาบันการเงิน โดยใช้นโยบายเชิงรับหรือลงทุนตามดัชนี NASDAQ-100 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.invesco.com)
 
ทั้งนี้ กองทุน TLUSNDQ-H อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และในกรณีขายคืนจะได้รับเงิน T+3 โดยไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจากเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวม เทียบกับการลงทุนเองหรือลงทุนในรูปกองทุนส่วนบุคคล จะต้องมีการเสียภาษี Capital Gain Tax หากลงทุนเป็นระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินลงทุนมากกว่า

ทั้งนี้ บลจ.ได้นำเสนอขายกองทุนดังกล่าวเป็น 2 ชนิด ประกอบด้วย 1. กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H-A) ชนิดสะสมมูลค่า 2. กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H-SSF) ชนิดเพื่อการออม ซึ่งจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 8-17 พ.ย. 2564 โดยในการลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น