xs
xsm
sm
md
lg

ยูโอบีเปิดขายกองทุน UENHAN เติบโตไปกับหุ้นแห่งอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ที่เริ่มคลี่คลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ภาคการผลิตและบริการกลับมาเติบโต แม้ว่าจะยังเกิดการระบาดรอบใหม่ๆ แต่การระบาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นในบางประเทศได้มีการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม บลจ.ยูโอบี ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของหุ้นในระยะต่อจากนี้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่อยู่ในหุ้นภายใต้ธีมที่จะได้ประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป”

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลก GDP ในปี 2021 นี้จะเติบโต 6.0 และ 4.9 ในปี 2022 ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มพัฒนาแล้วสถานการณ์ Covid-19 ผ่อนคลายมากขึ้น ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติ แม้จะยังมียอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น แต่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ในขณะที่การเร่งฉีดวัคซีนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดเมืองนี้ทำให้เกิดการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงระดับเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลง แต่การปรับลดมาตรการ QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย น่าจะยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นในหลายประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แม้จะมีการปรับตัวลงมาบ้างจากความกังวลเรื่องการระบาดของสายพันธ์เดลต้า อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงกลางของวัฏจักรการเติบโตของเศรษฐกิจ ผลตอบแทนในระยะต่อไปอาจมีแนวโน้มลดลงและผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บลจ. ยูโอบี มีมุมมองว่าการลงทุนในหุ้นทั่วโลกจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อจากนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในภูมิภาคที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว รวมถึงการลงทุนในหุ้นภายใต้ธีมที่จะได้ประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคต ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังมีโอกาสเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ด้วยกลยุทธ์การคัดสรรการลงทุนให้เหมาะกับสภาวะการณ์ตลาด ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่ง UOB Asset Management สำนักงานใหญ่สิงคโปร์ (UOBAM Singapore) ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การคัดสรรการลงทุน ให้เหมาะกับสภาวะการณ์ตลาดเช่นกัน ด้วยทีมผู้จัดการกองทุนเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การคัดเลือก จัดสรรและปรับพอร์ตสัดส่วนการลงทุนทันต่อสภาวะตลาด เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บลจ.ยูโอบี จึงขอนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ (UENHAN) ที่จะทำการจเปิดเสนอขายครั้งแรก ในวันที่ 3-10 พฤศจิกายน นี้ โดยลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารจัดการโดย UOBAM Singapore ด้วยกลยุทธ์คัดสรรการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม (Best in class fund) ประกอบกับพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งหุ้นกลุ่มเติบโตที่จะได้รับประโยชน์จากธีมที่เป็นกระแส (Megatrends) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก”

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ (UENHAN) ระดับความเสี่ยง 6 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนแบบ Fund of Funds กองทุนหลักมีการกําหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้นโดย 60% จะลงทุนในกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก และ 40% จะลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนั้น 60% จะใช้กลยุทธ์ Core Strategy การลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ที่มีอยู่ในตลาดโดยทั่วไป ส่วนอีก 40% จะเป็นกลุยทธ์ Thematic Strategy เฉพาะเจาะจงในกลุ่มบริษัททีเติบโตตามกระแสหรือธีมที่กําหนดโดยผู้จัดการกองทุน (Megatrends) เช่น อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Healthcare) และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยี (Disruptive Technologies) ซึ่งจะเป็นหุ้นกลุ่มที่จะเติบโตและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยกองทุน United Enhanced Growth Select – Class A SGD Acc สกุลเงิน SGD ซึงเป็น Class อ้างอิง เนืองจาก Class T USD Acc ที่เป็นกองทุนหลักยังไม่เปิดเสนอขาย ปัจจุบัน Class A SGD Acc ณ สิงหาคม 2021 ได้คัดเลือกและเข้าลงทุนใน 5 กองทุนภายใต้กรอบกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว ให้น้ำหนักการลงทุนที่ 10-25% ต่อกองทุนเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มีสัดส่วนการลงทุนหุ้นทั่วโลกและเอเชีย มีสัดส่วนอุตสาหกรรมเน้นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี 24.55%, หุ้นกลุ่มเพื่อสุขภาพ 19.63% และ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 11.42% เป็นต้น Class A SGD Acc ซึ่งเป็น Classอ้างอิงนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2020 มีผลดำเนินงานย้อนหลังที่ 11.11% ในขณะที่ตั้งแต่ต้นปีที่ 4.52% (ณ สิงหาคม 2021) ที่มาMorningstar โดยกองทุนหลัก Class T USD Acc ยังไม่ได้เปิดเสนอขาย ดังนั้นผลการดำเนินงานของ United Enhanced Growth Select – Class A SGD Acc สกุลเงิน SGD จึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุน United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc
กำลังโหลดความคิดเห็น