xs
xsm
sm
md
lg

KTAM ออกซีรีส์ตราสารหนี้ทั่วโลก 1 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ซีรีส์ กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม อายุโครงการประมาณ 1 ปี ที่เปิดมาแล้ว 8 รุ่น นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 สามารถระดมทุนได้กว่า 20,400 ล้านบาท ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน และบริษัทยังคงเดินหน้าเปิดเสนอขายกองทุนในซีรีส์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพิ่ม อีก 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y9 (KTGF1Y9) ตั้งแต่วันนี้-13 พฤศจิกายนนี้ พร้อมให้ความเห็นว่า ความไม่แน่นอนของยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันนั้น มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกไปแล้วเกือบ 50 ล้านคน และยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 600,000 รายต่อวันทั่วโลก เป็นปัจจัยกดดันตลาดและสร้างความผันผวนให้กับตลาดตราสารหนี้ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา ที่นายโจ ไบเดน เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี และพรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงส่วนมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้น มีโอกาสที่จะเห็นเส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับตัวชันขึ้นจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งเหมาะต่อการถือครองตราสารหนี้ที่มี Duration สั้น ซึ่งกองทุน KTGF1Y9 มีนโยบายเน้นจัดพอร์ตที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและถือเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนที่เน้นตราสารหนี้

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y9 เป็นกองทุนตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้

โดยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน KTGF1Y9 คือ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - V ที่บริหารโดย Invesco บลจ.ระดับโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเน้นสร้างรายได้ผ่านช่วงเวลาการลงทุนที่กำหนด และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน (ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้รับประกันเงินต้น) รวมถึงมุ่งหมายที่จะบรรลุจุดประสงค์การลงทุน โดยใช้กลยุทธ์ buy-and-maintain ในตราสารหนี้สกุลเงิน USD ผ่านการพิจารณาความเสี่ยงเชิงรุก ในระยะเวลาการลงทุน 1 ปีนับจากช่วง Initial Offer Period ไปจนถึงช่วงครบอายุกองทุน
กำลังโหลดความคิดเห็น