xs
xsm
sm
md
lg

โอกาสการลงทุนทองคำท่ามกลางวิกฤต COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โดยทีมจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการแพทย์จะช่วยให้อัตราการเสียชีวิตของโรคไม่ได้สูงเท่ากับโรคระบาดรุนแรงอื่นๆ ในอดีต แต่ด้วยอัตราการแพร่กระจายอันรวดเร็ว บวกกับการเติบโตของการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันของประชากรโลกและเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดย International Monetary Fund หรือ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.9% ในปีนี้

ผลที่ตามมาจากการชะงักของเศรษฐกิจโลก คือตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 โดยดัชนี MSCI All Country World Index ปรับตัวลดลงกว่า 20% ภายในเวลาน้อยกว่า 1 เดือนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคม หรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างตราสารหนี้นั้นก็ยังได้รับผลกระทบ โดยดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD ปรับตัวลดลงกว่า 9% ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ผ่านมาถึงปัจจุบันตลาดหุ้นสามารถฟื้นตัวได้ดีพอสมควร โดยสามารถปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้แล้ว โดยเรามีความเห็นว่าเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทั้งนโยบายการคลังและการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงความคาดหวังของการผลิตวัคซีนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อจากนี้จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ความผันผวนในตลาดหุ้นจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง

หากพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวของตลาดนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความผันผวนสูงมาก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงไปยังทองคำในปีนี้ จะพบว่าผลตอบแทนที่สูงกว่า 20% นับจากต้นปีของการลงทุนในทองคำสามารถช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรายังคงมองเห็นประโยชน์ของการถือทองคำไว้ในพอร์ตการลงทุนต่อไปในอนาคต โดยช่วงที่ผ่านมาทองคำได้รับประโยชน์จากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อลดความเสี่ยง ร่วมกับการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงประมาณ 4% พบว่าราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10%

ด้วยผลกระทบจากโรคระบาดที่เริ่มผ่อนคลายลง ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มชะลอการอ่อนค่าลง ทำให้ปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำทั้งสองอย่างข้างต้นเริ่มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในระยะยาว เรายังมองว่ามีปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำอยู่ โดยปัจจัยแรก ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ค่าเสียโอกาสในการลงทุนในทองคำซึ่งไม่ได้ดอกเบี้ยมีลดลง โดยเฉพาะเมื่อมองประกอบกับระดับ Valuation ของตลาดหุ้นโลกที่ค่อนข้างสูง ปัจจัยที่สอง ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มฟื้นตัว ซึ่งหากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นต่อไปจะส่งผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงทองคำ และปัจจัยที่สาม ได้แก่ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นที่ค่อนข้างสูงจากการที่ตลาดฟื้นตัวนำหน้าเศรษฐกิจไปก่อน จากทั้งสามปัจจัยนี้ทำให้เรามองว่าการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยการแบ่งสัดส่วนมาลงทุนในทองคำจะเป็นประโยชน์ต่อพอร์ตการลงทุนในระยะยาว
กำลังโหลดความคิดเห็น...