xs
xsm
sm
md
lg

KTAM เสนอขายกองทุนควบประกัน คัดสรรแผนสุขภาพให้นักลงทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัททำการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) หรือ Krung Thai Happy Health (KTHH) ในวันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Active Management โดยนอกจากการเพิ่มโอกาสด้านการลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนยังได้สิทธิความคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนดอีกด้วย

โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนด แต่หากนักลงทุนท่านใดมีโรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองโรคดังกล่าว

นางชวินดากล่าวเสริมว่า KTAM พยายามสรรหาทางเลือกในสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบันท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพบว่ากองทุนที่สามารถให้สิทธิพิเศษการคุ้มครองในเรื่องประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนั้นถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจควบคู่ไปพร้อมๆ กับโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว หรือตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป เน้นโอกาสการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือโอกาสรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ โดยสามารถปรับระดับความคุ้มครองประกันสุขภาพตามมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ต้องการตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนดไว้ ซึ่งถือว่าป็นกองทุนที่คัดมาอย่างดี จบครบในกองเดียว โดยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกคือ 50,000 บาท และสามารถซื้อได้ 1,000 บาท ในครั้งถัดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...