xs
xsm
sm
md
lg

ธีมเทคโนโลยีการศึกษาแรง พรินซิเพิลเปิดกองลุยหุ้น EdTech ทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เทรนด์การศึกษายุคดิจิทัลมาแรงช่วงโควิดระบาด พรินซิเพิลเปิดกองลุยหุ้น EdTech ทั่วโลกผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ เน้นหุ้นพื้นฐานดีกลุ่มธุรกิจ Edutainment มั่นใจแนวโน้มโตเพิ่มหลังการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขยายตัวต่อเนื่อง

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ทีมบริหารจัดการได้วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในอนาคต โดยผลการศึกษาจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และองค์การสหประชาชาติ (UN) พบว่าผู้จบการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราว่างงานสูงกว่าผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ขณะที่รูปแบบการศึกษาปรับเปลี่ยนจากในห้องเรียนสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล เนื่องจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
(Gen Z) ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีตลอด 24 ชั่วโมง ในจำนวนนี้ 98% มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองและเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ 10 ชั่วโมงต่อวัน (ข้อมูลจาก Hootsuite ณ มกราคม 2562, ITU, Howmuch.net) นอกจากนี้ เยาวชนในอาเซียนกว่า 81.5% เชื่อว่าทักษะที่มีอยู่จะใช้ในการทำงานได้ไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น จึงต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ (Source: ASEAN Youth: Technology, Skills and the Future of Work Report and survey conducted by SEA and World Economic Forum as of August 2020)

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ยังเป็นตัวเร่งให้คนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงการศึกษาในรูปแบบ EdTech จากเดิมที่เทคโนโลยีต่างๆ เพิ่งเริ่มมีบทบาทในการเรียนการสอนและการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิด COVID-19 ส่งผลให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการเรียนทางออนไลน์กลายเป็นภาคบังคับ ส่งผลให้จำนวนผู้สมัครเรียนทางออนไลน์เพิ่มขึ้นและมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

“ปัจจุบันได้เกิดเทคโนโลยีด้านการศึกษาใหม่ๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนของนักศึกษาเท่านั้น เช่น เทคโนโลยีการอบรมพนักงานทางออนไลน์, การเรียนการสอนด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ที่สามารถนำเสนอภาพและเสียงด้วยวิดีโอเชื่อมต่อทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์, การทดลองปฏิบัติบนระบบเสมือนจริงแบบ Simulator ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะที่หลายองค์กรเริ่มนำมาใช้ที่เราเรียกว่า Re-skill Up-Skill” นายจุมพลกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.พรินซิเพิล กล่าวว่า จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บลจ.พรินซิเพิลมองเป็นโอกาสลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต โดยพบว่าภาพรวมธุรกิจ EdTech มีอัตราเติบโตปีละกว่า 20% และอุตสาหกรรม Edutainment มีอัตราเติบโตปีละกว่า 35% อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดของธุรกิจ EdTech ยังมีสัดส่วนเพียง 2-3% ของธุรกิจการศึกษาทั่วโลกที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (Source: Credit Suisse, as of May 2020)

ล่าสุด บลจ.พรินซิเพิลจึงเปิดตัว กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค หรือ Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH) มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 7-15 กรกฎาคมนี้ โดยเป็นกองทุนแบบ Feeder fund ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวภายใต้ชื่อ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Credit Suisse Asset Management S.A. ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารรวม 425 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563)

กองทุนหลักที่เข้าลงทุนดังกล่าว (Master Fund) มีจุดเด่นเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Edutainment ภายใต้อุตสาหกรรม EdTech ทั่วโลก ที่มีสัดส่วนรายได้หลักหรือคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวสูงกว่า 50% โดยเน้นการลงทุนแบบ Bottom-up โดยเลือกลงทุนในหุ้นรายตัว 40-60 บริษัทที่มีพื้นฐานดี ธุรกิจที่มีนวัตกรรมสินค้าและบริการโดดเด่น ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร มีศักยภาพการเติบโตและเป็นผู้นำในธุรกิจ ชูกลยุทธ์เลือกหุ้นคุณภาพพื้นฐานดี ภายใต้ 3 ธีมหลัก คือ อินโนเวชันเซอร์วิส ดิจิทัลคอนเทนต์ และซิสเต็มแอนด์ทูลส์ โดยมีหุ้นที่เลือกลงทุน เช่น 2U ธีม Innovative Services ด้านแพลตฟอร์มการเรียนทางออนไลน์ที่มีคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 73 แห่ง มีผู้เรียนกว่า 2.29 แสนราย (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563), Chegg ธีม Digital Content Platform สำหรับการเช่า ยืม ขายหนังสือในแบบฟิสิคัลและออนไลน์ บริการอุปกรณ์กวดวิชาทางออนไลน์และโซลูชันสำหรับนักศึกษา, CAE ธีม System and Tools ให้บริการ Simulator training ด้านการแพทย์ การป้องกันและความมั่นคง และการบินพลเรือนผู้นำระดับโลกในการให้บริการ Virtual-to-live ฯลฯ

“ปัจจุบันถือเป็นจังหวะดีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม EdTech เนื่องจาก COVID-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้มีความต้องการใช้บริการและอัตราการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับธุรกิจเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต จึงยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GEDTECH ในพอร์ตการลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่เติบโตไปพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้านการศึกษา” นายจุมพลกล่าว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH) กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...