xs
xsm
sm
md
lg

ลงทุนอะไร? หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM
กองทุนบัวหลวง

ในช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มควบคุมได้ดีขึ้น โดยผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 4 เพื่อให้กิจการและกิจกรรมต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง สำหรับนักลงทุนที่มีความพร้อมก็คงมีคำถามว่า ควรเลือกลงทุนอะไรดีถึงจะเหมาะสม?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้น ทำให้หลายๆ กิจการกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง โดยต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับวิถีชีวิตปกติใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal ซึ่งการปรับตัวนี้ก็อาจส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจหนึ่งที่มักผ่านพ้นไปได้ใน ทุกสถานการณ์ นั่นคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคพื้นฐาน

จากข้อมูลการจ้างงานของธุรกิจที่มีการจดทะเบียนคาดการณ์ว่า ธุรกิจที่จะสามารถกลับมาจ้างงานอีกครั้งและฟื้นตัวได้เป็น V-Shape ภายใน 3 เดือน สูงที่สุดก็คือ สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งขายปลีกและขายส่ง ส่วนธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม คาดว่าจะฟื้นตัวแบบ U-Shape คือใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน สำหรับประเทศไทย

ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นไทยก็สามารถเลือกลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ หรือเลือกลงทุนผ่านกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (B-BASIC) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยกองทุนนี้คือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ทำให้มีกระแสเงินสดระหว่างทางสำหรับการลงทุนในระยะยาว

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอแนะนำกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) กองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต ซึ่งมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมารองรับ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในส่วนนี้จะมีทั้งที่เลือกนำไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีความน่าสนใจ และมีส่วนที่ผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุนเองด้วย ทั้งนี้ สำหรับร้อยละ 20 ที่เหลือ ก็อาจพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัท Start up ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เช่นเดียวกัน กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

โดยสรุปคือ การลงทุนหลังช่วงผ่อนคลายล็อกดาวน์โควิด-19 ภาคธุรกิจที่คาดว่าจะไปต่อได้ แม้ว่าจะไม่หวือหวาแต่ก็ไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ ภาคธุรกิจการผลิตและการบริโภค กองทุนที่น่าสนใจจึงได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (B-BASIC) ที่เน้นเรื่องการอุปโภคบริโภค และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) ที่เน้นการอุปโภคบริโภคไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ดังนั้น นักลงทุนควรเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ของตัวเองด้วย โดยทั้ง 2 กองทุนควรลงทุนในระยะยาว เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...