xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.รณรงค์ขับปลอดภัยสงกรานต์ ดีเดย์ 1 เมษาฯ เพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

คปภ.ร่วมมือธุรกิจประกันภัยรณรงค์ขับขึ่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ พร้อมดีเดย์ 1 เมษายนนี้ปรับเพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ.ทั้งเก่าใหม่รับค่ารักษาพยาบาลเป็น 8 หมื่นบาท จากเดิม 5 หมื่นบาท และเสียชีวิตเป็น 3 แสนบาทจากเดิม 2 แสนบาท พร้อมส่งไมโครอินชัวรันซ์ราคาประหยัดจ่ายเบี้ยเพียง 100 บาท หวังช่วยประชาชนมีหลักประกันมากขึ้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ภายใต้ธีม “สงกรานต์ปีนี้เดินทางสุขใจด้วยการประกันภัย” เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตระหนักในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

“อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งกำหนดให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือ 10 คนต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2563 ตามกรอบเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ” เลขาธิการ คปภ.กล่าว

ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการการดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

ดร.สุทธิพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลแห่งความสุขที่จะถึงนี้ สำนักงาน คปภ.ได้จัดเตรียมของขวัญพิเศษด้านประกันภัยให้แก่ประชาชน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองการประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ (ประกันภัยตาม พ.ร.บ.) โดยไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองอย่างทันท่วงที จากเดิมจะได้รับค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 80,000 บาทต่อคน ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร จากเดิม 200,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 300,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะ จากเดิม 200,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 200,000-300,000 บาท

ทั้งนี้ ได้ออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนเรื่องให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจประกันภัยให้กรมธรรม์ประกันภัยเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองใหม่ไปด้วยพร้อมกันเพื่อให้การปรับเพิ่มความคุ้มครองครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความสับสน

อีกทั้งสำนักงาน คปภ.มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้มีการหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยในหลักการ เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์กลางและตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับ ซึ่งถือเป็นของขวัญที่สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมอบให้ประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันซ์) หรือประกันภัย 100” ซึ่งมีลักษณะกรมธรรม์ที่มีราคาถูกเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ประชาชนโดยทั่วไปที่มีอายุ 20-60 ปี สามารถซื้อได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559 ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา เคาน์เตอร์เทสโก้ฯ โบรกเกอร์ประกันภัยในห้างเทสโก้โลตัส บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น

ดร.สุทธิพลกล่าวว่า การทำประกันภัยถึงแม้ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่หากเกิดอุบัติเหตุแล้ว การประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้ ทั้งนี้ ในช่วง 7 วันอันตราย สำนักงาน คปภ.ได้เปิดให้บริการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทางสายด่วน คปภ. 1186
กำลังโหลดความคิดเห็น...