xs
xsm
sm
md
lg

ทิสโก้ส่งกอง “อินคัมพลัส” ชูจุเด่นจ่ายยิลด์ทุก 3 เดือน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนใหม่ “อินคัม พลัส” เน้นกระจายความเสี่ยงลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั้ง “หุ้น-กองทุน-ตราสารหนี้-เงินฝาก” รับธีมยุคการลงทุนผันผวน สร้างทางเลือกในการลงทุน ชูจุดเด่นจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนทุก 3 เดือน IPO แล้ววันนี้-30 มี.ค.

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย กระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเพื่อสร้างทางเลือกในการลงทุนท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ล่าสุด บลจ.ทิสโก้ได้นำเสนอ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (TISCO Income Plus Fund : TINCOME) ซึ่งเป็นกองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทางการเงิน (Asset Allocation) ที่ลงทุนในสินทรัพย์หลายรูปแบบ ทั้งเงินฝาก ตราสารหนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงหุ้นทั้งในและต่างประเทศ

โดยเน้นการบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนในรูปของรายได้มากกว่า Capital Gain และรักษาเงินต้น ผ่านการคัดสรรของผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสิ้นแต่ละไตรมาส หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร เปิดซื้อขายครั้งแรก (IPO) แล้ววันนี้-30 มี.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม การมีอิสรภาพการทางการเงินและมีรายได้อย่างสม่ำเสมอนับเป็นความฝันของนักลงทุนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้อยู่ในระดับต่ำมาก ขณะที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการปล่อยเช่าก็มีต้นทุนสูงและสภาพคล่องต่ำ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ บลจ.ทิสโก้จึงจัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ซึ่งมุ่งที่จะสร้างกระแสเงินสดจ่ายคืนให้ผู้ลงทุนทุกๆ 3 เดือน โดยจะแบ่งเงินลงทุนในกองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงหุ้นที่คาดว่าน่าจะมีการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วงนี้คาดว่าจะจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไว้ไม่เกิน 50% เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

นายสาห์รัช กล่าวต่อว่า บลจ.มุ่งสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและดีกว่าเงินฝาก จากการจัดสรรเงินลงทุนส่วนแรกไปลงทุนในตราสารหนี้ในสัดส่วนร้อยละ 50% ส่วนที่สองคือส่วนที่ไปลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนสุดท้ายที่นำไปลงทุนในหุ้นปันผล ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจสำหรับในสภาวการณ์ตอนนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เป็นกองทุนผสม (Mixed Fund) มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และเนื่องจากกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนจึงอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...