xs
xsm
sm
md
lg

กรมขนส่งฯ เตรียมปรับข้อสอบใบขับขี่ จับมือ “โตโยต้า-ไทยฮอนด้า” เพิ่มหัวข้อ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมขนส่งทางบก ร่วมมือกับ โตโยต้า และ ไทยฮอนด้า พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ “การคาดการณ์อุบัตเหตุ” เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเตรียมบรรจุเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อสอบสำหรับใบขับขี่รุ่นใหม่


จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2565 ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 17,379 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 ต่อแสนประชากร

จากการเก็บข้อมูลจากการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เชิงลึก พบว่าการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากมีปัจจัยมาจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “การประเมินสถานการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น” กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของผู้ขับขี่และยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดกรองและพัฒนาผู้ขับรถให้สามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย

จิรุตม์ วิศาลจิตร
ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ โตโยต้า และ ไทยฮอนด้า ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ “วีดิทัศน์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” โดยหน่วยงานเอกชนทั้งสองจะให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งกรณีผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) และเสริมสร้างความรู้และทักษะในการคาดการณ์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยรูปแบบของวีดิทัศน์ การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) จำนวน 30 ตอน

“ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะถูกนำมาใส่ไว้ในชุดข้อสอบความรู้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบที่ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ และจะมีผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผู้ที่จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ภายในเดือนมิถุนายน 2566 นี้” จิรุตม์ กล่าว

สุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ด้าน สุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ได้จริง อันได้แก่ ทักษะด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception) และทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ของผู้ขับรถยนต์ที่มีต่อสถานการณ์การจราจรต่างๆ โดยวีดิทัศน์ดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี สำหรับการออกใบอนุญาตขับรถยนต์ใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาต ขับรถยนต์

ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด
ขณะที่ ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ฮอนด้ามีเว็บไซต์ HondasafetyAPT.com สำหรับฝึกทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ โดยร่วมกับศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center :TARC) ศึกษาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงกว่า 1,000 เคส นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อหาทางป้องกันและพัฒนาเป็นอนิเมชั่นให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้เรียนรู้และฝึกฝนก่อนทำการทดสอบ
กำลังโหลดความคิดเห็น