xs
xsm
sm
md
lg

ตรีเพชรอีซูซุมอบรางวัลแก่แชมป์ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนคนเก่งที่ชนะการประกวด วาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 พร้อมตอกย้ำปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนของชาติ ผ่านกระบวนการศิลปะอย่างไม่หยุดยั้ง... โดยเชิญชวนเยาวชนเตรียมพร้อมฝึกฝีมือการวาดภาพ เพื่อสมัครร่วมโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ในครั้งต่อไป
กลุ่มตรีเพชร โดย โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปต่างประเทศ เราจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบเงินทุนการศึกษา มูลค่ารวม 1,200,000 บาท แทนรางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” แก่นักเรียนผู้ชนะเลิศในโครงการนี้แทน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะนำรางวัลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี”

ม.ต้น_โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ด.ญ. กชกร โชคชัย และ ด.ญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์
“โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ ที่บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 โดยไฮไลท์ของการแข่งขัน คือ การประกวดวาดภาพพร้อมกันแบบสด ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่ในวันนั้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี นอกจากนี้อีซูซุยังได้คัดสรรหัวข้อการประกวดจากประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถผนวกความรู้ ประสบการณ์รอบตัว และการจัดสรรการทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกมาเป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า โดยในปีล่าสุด อีซูซุได้ใช้หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” ในรอบคัดเลือก และหัวข้อ “พลิกความคิด...คืนชีวิตสิ่งแวดล้อม” ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดรางวัล ประจำปี 2562 ดังนี้

•รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ทีมละ 200,000 บาท จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน พร้อมโล่เกียรติยศ


•รางวัลรองชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน พร้อมโล่เกียรติยศ


ม.ต้น_โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ด.ญ. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ ด.ญ. เบญญาภา ยอดทอง
•รางวัลพิเศษ
ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและ รองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุน ต่อ 1 ทีม) พร้อมโล่เกียรติยศ


สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 ได้แก่


•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม
-โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ด.ญ. กชกร โชคชัย และ ด.ญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์


-โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ด.ญ. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ ด.ญ. เบญญาภา ยอดทอง


-โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
ด.ช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน

ม.ต้น_โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ด.ช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน
•ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทีม

-โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
น.ส. กัญกร ประพันธ์ และ น.ส. กุลชา จินจารักษ์


-โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" จังหวัดชลบุรี
น.ส. จันทกานต์ จันทรโกมล และ น.ส. ไอริณ เหลืองอ่อน


-โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
น.ส. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล


เยาวชนที่สนใจและอยากร่วมเป็นหนึ่งในการคว้าโอกาสก้าวสู่ทีมแชมป์เยาวชนหัวใจศิลป์ ประจำ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ครั้งต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.isuzu-tis.com

ม.ปลาย_โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย น.ส. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล

ม.ปลาย_โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร น.ส. จันทกานต์ จันทรโกมล และ น.ส. ไอริณ เหลืองอ่อน

ม.ปลาย_โรงเรียนวิสุทธรังษี น.ส. กัญกร ประพันธ์ และ น.ส. กุลชา จินจารักษ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...