xs
xsm
sm
md
lg

"แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก" ปีที่ 7 ช่วยชาวใต้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จากปัญหาอุทกภัยภาคใต้ “แอร์โรว์” ในฐานะผู้นำเครื่องแต่งกายชายในประเทศ โดย บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าผู้ประสบภัยสูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง รวมถึงชีวิตที่สูญเสียไปไม่สามารถเรียกคืนได้ แต่สำหรับผู้ประสบภัย ที่ต้องดำรงชีวิตสู้ต่อไป เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็น 1 ในปัจจัยที่สำคัญ แต่อาจจะขาดแคลนผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ จึงขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "แอร์โรว์ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก" ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยสามารถบริจาคเสื้อเหลือใช้ได้ที่ เคาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ : โทร 0 2293 9000 ต่อ 367
ทั้งนี้ โดยดำริของ บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญที่ต้องตระเตรียมความช่วยเหลือ เช่น เสื้อผ้า จึงเริ่มโครงการ "แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้" ตั้งแต่ปี 2553 และนำบริจาคให้กับผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประสบภัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านองค์กรต่างๆ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบต่อประเทศเฮติ และญี่ปุ่น, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก, มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิสิกขาเอเชีย, มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท, มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...