xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยออยล์” สานต่อโครงการเฟส 2 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา -  “ไทยออยล์” สานต่อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 52.70 กิโลวัตต์ ให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี แก้ปัญหาภาระค่าไฟฟ้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ช่วยสนับสนุนการขยายงานบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะสีชังให้ดียิ่งขึ้น

​​​วันนี้ (11 ก.ค.) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง โดยมีคุณธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตั้งระบบ และมอบถุงเติมรัก ปันสุข เพื่อสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชาชนที่มารับบริการด้านสาธารณสุขอีกด้วย

​​นายบัณฑิต กล่าวว่า ไทยออยล์ดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงพยาบาลและโรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน และตาก รวมกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 276 กิโลวัตต์ สร้างผลประหยัดให้โรงพยาบาลและโรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวม 2.44 ล้านบาทต่อปี และยังต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม เช่น โครงการธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์และศูนย์ซ่อมบำรุงดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการโรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดจ้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานของโรงพยาบาลเกาะสีชัง เพิ่มขีดความสามารถงานบริการทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตลอดจนสร้างเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ้าและสามารถเก็บรักษาวัคซีนเซรุ่ม ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า 295 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สำหรับการดำเนินงานให้โรงพยาบาลเกาะสีชังนั้น ในปี พ.ศ.2561 ไทยออยล์ได้เคยส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 53.46 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ไทยออยล์ กับบริษัท จีพีเอสซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการร่วมกัน

สำหรับโครงการระยะที่ 2 ในครั้งนี้ โรงพยาบาลเกาะสีชังได้ประสานมายังไทยออยล์โดยตรงเมื่อปี พ.ศ.2566 เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ไทยออยล์จึงได้เข้าสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 52.70 กิโลวัตต์ เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 300,624 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 32.15 ตันต่อปี โดยไทยออยล์ดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้ง 2 ระยะมีกำลังผลิตอยู่ที่ 106.16 กิโลวัตต์ คุณบัณฑิต กล่าวเสริม

ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง กล่าวขอบคุณไทยออยล์ที่สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงพยาบาล โดยที่ผ่านมา โรงพยาบาลเกาะสีชัง ประสบปัญหาภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในแต่ละเดือน เนื่องจากมีการขยายงานบริการทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น อีกทั้งบนเกาะยังประสบปัญหาไฟฟ้าตกและดับบ่อย โรงพยาบาลจึงขอความช่วยเหลือมายังไทยออยล์อีกครั้ง การดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้าให้โรงพยาบาล

รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้โรงพยาบาล โดยจะนำผลประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าในปีแรกไปต่อยอด “โครงการลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง” ด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาอาการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัด และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของคนไข้ ที่มีอาการมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ซึ่งส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง

จากนั้นผลประหยัดในปีถัดไปจะนำไปจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบงานสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs :Noncommunicable diseases) และกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ที่จำเป็นต่องานบริการทางการแพทย์ต่อไป ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้ ไทยออยล์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 1) ให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง ไปเมื่อปี 2562 โดยร่วมมือกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 53.46 กิโลวัตต์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากผลประหยัดค่าไฟฟ้าราว 300,000 บาทต่อปี โดยโรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ปรับปรุงงานบริการ จัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยงาน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ชำรุด และนำมาใช้ในโครงการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูให้ประชาชนเกาะสีชัง รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้โรงพยาบาล

การต่อยอดความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเกาะสีชังไปสู่สังคมและชุมชน ถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องเจตนารมณ์ของไทยออยล์ ในการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Healthcare & Education” ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้หน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษา

เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟ และยังเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์และรักษาประชาชนให้โรงพยาบาล ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งสร้างโอกาสให้หน่วยงานสาธารณสุข และสถานศึกษาเข้าถึงการใช้พลังงานทางเลือก ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรไทยออยล์ในเชิงวิศวกรรมมาสร้างและทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน"
กำลังโหลดความคิดเห็น