xs
xsm
sm
md
lg

เลือก ส.ว.ระดับอำเภอ พบคนดังเมืองขอนแก่นลอยลำเข้ารอบ 2 เพียบ ทั้ง ‘อดีต ส.ว.อัษฎางค์/หมอเปรม’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ผลเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ จ.ขอนแก่น พบคนเด่นคนดังเมืองขอนแก่นลอยลำผ่านเข้ารอบสองเพียบ ทั้งหมอเปรม, อัษฎางค์, ดร.ศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย ฯลฯ ขณะที่ภาพรวมการเลือก ส.ว.ยังไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ มีผู้สมัคร ส.ว.ที่ กกต.ประกาศรับสมัครรวมทั้งสิ้น 689 คนจาก 26 อำเภอ สูงสุดคือ อำเภอเมืองขอนแก่น 205 คน รองมาคืออำเภอกระนวน และบ้านไผ่ ส่วนอำเภอที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือ อำเภอซำสูง มีผู้สมัคร 3 คน ใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพกลุ่มละ 1 คน มีผู้สมัครครบทั้ง 26 อำเภอ โดยกลุ่มสาขาอาชีพที่มีผู้สมัครสูงสุดคือ กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา 127 คน รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ 100 คน

บุคคลดังที่มีชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ 2 ไปสู่ระดับจังหวัด เช่น ดร.อัษฎางค์ แสวงการ, นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีต ส.ส., ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย, ดร.ศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ อดีตนายอำเภอชุมแพ, นายประสาท พิมพ์สุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง, นางสาวนิมิตร(นิ่ม) ตราชู อดีตผู้ประกาศข่าว KKC, นางนภธร อัครธรสกุล(ครูแฝด), นายสมบูรณ์ ยะมุณี, นายภพพล เกษมสันต์ณ อยุธยา และนายชัยนรินทร์ เพ็ชรแสน

ขณะที่นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น ยืนยันว่าภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอำเภอเมืองขอนแก่นมีผู้สมัครที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 58 คน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดหีบ และให้ผู้สมัครลงคะแนน โดยใช้เวลาเพียง 20 นาทีการลงคะแนนก็แล้วเสร็จ อำเภอเมืองขอนแก่นมีผู้ผ่านการเลือกในระดับอำเภอ 58 คน และยังไม่ได้รับรายงานความผิดปกติ โดยหากมีผู้สมัครที่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนได้ที่ กกต. ส่วนภาพรวมการเลือกระดับอำเภอทั้ง 26 อำเภอใน จ.ขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย






ทั้งนี้ อำเภอเมืองขอนแก่นมีผู้สมัครที่มีสิทธิเลือกในรอบแรกสูงสุด 194 คน น้อยสุดคือ อ.ซำสูง 3 คน ซึ่งทั้ง 3 ก็ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพในระดับอำเภอ และเข้าสู่การเลือกในระดับจังหวัดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน

ส่วนผลการเลือก โดยผลการเลือกรอบ 2 ของอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้ผ่านการเลือกเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ 58 คนเพื่อเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น