xs
xsm
sm
md
lg

มข.ลงนามร่วมโรงเรียนนายร้อยสามพราน มุ่งพัฒนาบุคลากรสองสถาบันมีศักยภาพสูงขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มุ่งพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของทั้งสองสถาบันให้มีศักยภาพทางวิชาการสูงขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


วันนี้ (4 เม.ย.) ที่ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น ชั้น 4 โซน C อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจหลักของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความยินดียิ่งที่ ทั้งสองสถาบันจะได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะให้การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อันสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

“ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีความเหมาะสมกับความเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามแนวทางความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจที่จะได้ลงนามร่วมกันนี้” รศ.นพ.ชาญชัยกล่าว
ขณะที่ พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม และโครงการที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของทั้งสองสถาบันให้มีศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

“ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้จะนำไปสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป” ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกล่าว


สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนอบรม และบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

ขณะเดียวกันยังเดินหน้าร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนอบรม เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางความร่วมมือนี้ต่อไปในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น