xs
xsm
sm
md
lg

งามหน้า!! งานของดีเมืองโอ่งรวมแหล่งอบายมุข ปาโป่ง บิงโก เด็กเยาวชนเดือดร้อนยัดเยียดปาฟรีแต่มีเสียเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - งามหน้า!! งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ปี 2567 ในพื้นที่สนามกีฬารวมแหล่งอบายมุข ปาโป่ง บิงโก เด็กเยาวชนเดือดร้อนยัดเยียดปาฟรีแต่มีเสียเงิน ชาวบ้านตั้งคำถาม เป็นสถานที่ของทางราชการเหตุใดจึงมาจัดได้

เริ่มอย่างเป็นทางการงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-9 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น 
 
แต่ในพื้นที่สนามกีฬามีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก มีแหล่งรวมอบายมุข ทั้งปาโป่ง บิงโก มีเด็กและเยาวชนเข้ามามั่วสุม โดยมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนฝากเตือนคนเที่ยวงานดังกล่าวถูกยื่นลูกดอกใส่มือเมื่อปฏิเสธก็จับลูกดอกยัดใส่มือบอกว่าปาฟรี แต่พอปาไปแล้วมาเรียกเก็บเงิน คนแรกโดนไป 1,500 บาท คนที่ 2 โดนไป 500 บาท อีกคนโดนไป 700 บาท ชาวบ้านตั้งคำถามเป็นสถานที่ของทางราชการหรือไม่ เหตุใดสามารถจัดได้ และเป็นเอกชนที่เข้ามาดำเนินการได้มีการให้ผลประโยชน์แก่บางคนและไม่ได้เป็นสาธารณะกุศลเพื่อประโยชน์โดยรวมแต่อย่างใด
           
แม้ทางกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งการเล่นการพนันตามข้อ 4 ค.ยกเว้นข้อ 4 ค.(14)(20) และ (21) เรื่องแนวทางการปฎิบัติในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0211/ว218 ที่เขียนไว้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทำเพื่ออะไร ซึ่งไม่ใช่ออกให้เอกชนมาหากำไรมอมเมาประชาชนและปล่อยให้โกงประชาชน หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะปล่อยให้ปัญหาบานปลาย เพราะถือว่าเป็นเรื่องมอมเมาประชาชนเรื่องการพนันอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น