xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแล้วงาน "มาฆปูรณมีบูชา" ทะเลธุงอีสาน อลังการขบวนแห่สักการะพระธาตุยาคู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - เริ่มแล้วงานประเพณี "มาฆปูรณมีบูชา" ทะเลธุงอีสาน เมืองน้ำดำ ประจำปี 2567 หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองฟ้าแดดสงยาง สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชน พิธีเปิดสุดอลังการตระการตาขบวนแห่พานบายศรี เครื่องสักการะพระธาตุยาคู นางรำกว่า 3,000 คนสวมชุดผ้าไทยรำบูชาพระธาตุยาคู และร่วมถวายธุงกว่า 800 ต้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจากทุกอำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมใจกันสวมชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองร่วมขบวนแห่พานบายศรี เครื่องสักการะพระธาตุยาคูจากคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ผ่านซุ้มประตูเมือง ไปยังพระธาตุยาคู ซึ่งสร้างความตระการตาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอย่างมาก

จากนั้น นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ประธานในพิธีประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู และถวายธุงสักการะและนำทุกภาคส่วนเปิดงานประเพณี "มาฆปูรณมีบูชา" ทะเลธุงอีสาน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 อย่างเป็นทางการ จากนั้นนางรำที่สวมชุดผ้าไทย และผ้าไหมจากทุกอำเภอกว่า 3,000 คน ได้ร่วมกันรำบูชาพระธาตุยาคูด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงาม ซึ่งเป็นพิธีเปิดที่สุดอลังการท่ามกลางทะเลธุงอีสาน
นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานประเพณี "มาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน" ประจำปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ส่งเสริมเทศกาลงานประเพณีของจังหวัด สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน และสร้างความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนภาคค่ำในวันมาฆบูชา การสักการะพระธาตุยาคู การจัดบูทร้านค้าของดี จ.กาฬสินธุ์ และสินค้า OTOP การแสดงแสง สี เสียง มินิไลต์แอนด์ซาวนด์


นอกจากนี้ท ทางจังหวัดเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมถวายธุงเพื่อสักการะแด่องค์พระธาตุยาคู และมีการนำต้นธุงที่เป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเรียงกันเป็นเลข 10 และนำต้นธุงที่เป็นสีม่วง ซึ่งเป็นสีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาเรียงไว้รอบๆ ส่วนบริเวณรอบนอกจะเป็นธุงหลากสี ตามความชอบและความสะดวกของผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมถวายธุง จำนวนกว่า 800 ต้น ทำให้เกิดเป็นทะเลธุงที่สวยงาม รอรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและถ่ายรูปกับทะเลธุง


อย่างไรก็ตาม งานมาฆปูรณมีบูชา นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็น Soft Power ของจังหวัดมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ พื้นฟู ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและให้คงอยู่เป็นประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น