xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.นำทีมลงพื้นที่แม่ริมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฝายชะลอน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า เชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำฝายชะลอน้ำ เผยเตรียมสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้พี่น้องประชาชน


วันนี้ (12 ก.พ. 67) ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการสำรวจพื้นที่จัดทำฝายชะลอน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดทำฝายชะลอน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่สำรวจบริเวณลำน้ำแม่สา ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่จัดทำโครงการดังกล่าวต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งหากได้รับการอนุญาตแล้ว อำเภอแม่ริมจะได้จัดทำแผนบัญชีมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ทั้งลำน้ำสาขาย่อยและหมู่บ้าน จำนวน 603 ฝาย ต่อไป

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเปิดเผยว่า ขณะนี้อำเภอแม่ริมได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำฝายชะลอน้ำแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเร็วๆ นี้ และวางเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เพื่อสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้พี่น้องประชาชน และยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น