xs
xsm
sm
md
lg

กรมฝนหลวงฯ เผยแผนปฏิบัติการฝนหลวง 4 หน่วยปฏิบัติการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (18 มี.ค.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยแผนปฏิบัติการฝนหลวง ว่า จะมีการขึ้นบิน 4 หน่วยปฏิบัติการ ดังนี้

1 หน่วยเชียงใหม่ ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และภารกิจยับยั้งและบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บเมฆเย็น ในพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และอุตรดิตถ์

2 หน่วยอุดรธานี ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ พื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า จ. เลย และพื้นที่การเกษตร จ.สกลนคร มีพื้นที่เป้าหมายรอง ที่เเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง

3 หน่วยนครสวรรค์ ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า และพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี

4 หน่วยแพร่ ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.แพร่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์