xs
xsm
sm
md
lg

มหกรรมโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 11 ก.พ.2567 ณ อำเภอบึงสามพัน กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในงานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 13 รางวัล ในการประกวดโค-กระบือในครั้งนี้


การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ-กระบือให้มีลักษณะดี มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น