xs
xsm
sm
md
lg

3 หน่วยงานร่วมมือแก้ปัญหาลิง ลพบุรี โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของ "คน เมือง ลิง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - กรมอุทยานฯ ร่วมกับเทศบาลเมือง และจังหวัดลพบุรี ทำพิธีลงนาม MOU ปลดล็อกการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่าอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ "ประชาชนสุขใจ ลิงปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน"

วันนี้ (7 ก.พ.) ที่พระปรางค์สามยอด เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยมีนายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี นายเอ็ดวินนุช จาโคบุส วีค เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า นายปรัชญา เปปะตัง ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และ น.ส.มยุรา สุทธิพิบูลย์ รองปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในตลาดตัวเมืองลพบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิงได้ร่วมตัวชูป้าย และมอบของที่ระลึกให้นาย จำเริญ สละชีพ รวมทั้งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทำงานแก้ปัญหาลิงให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่สิ่งที่เราจะต้องรีบทำคือทำอย่างไรให้ MOU ขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งวันนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมจะร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นการร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นการตัดข้อจำกัดในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ร.บ.สาธารณสุข ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด ถ้าเรามาทำงานร่วมกันมันจะปิดข้อจำกัดตรงนี้

นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ กำลังเสนอร่างประกาศ ซึ่งอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำชับให้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องลิงในทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรี หัวหิน ที่เพิ่งเซ็น MOU ไป โดยร่างประกาศตัวนี้จะให้อำนาจท้องถิ่นเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของสัตว์ป่าภายใต้ พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าและรวมไปถึงไฟป่า เพื่อที่ท้องถิ่นจะได้สามารถดำเนินการหรือการจัดทำแผนงบประมาณในการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า จะเป็นการปิดข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายที่หลายคนบอกว่าท้องถิ่นไม่สามารถที่จะมาทำภายใต้กฎหมายสัตว์ป่าได้ เพราะว่าเป็นสัตว์อยู่ในบัญชีคุ้มครองอันนี้คือข้อจำกัดที่เราพยายามจะปิดทั้งหมด

นายอรรถพล กล่าวต่ออีกว่า กรมอุทยานได้เสริมทีมงานของส่วนกลางเข้ามาร่วมกันมาช่วยกันคิดว่าจะเหลือลิงไว้เท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะที่จะเป็นอัตลักษณ์ของเมือง เชื่อว่าการร่วมกันคนละไม้คนละมือจะสามารถแก้ไขได้และคงต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งภายใน 6 เดือนคงต้องเริ่มที่จะมีการดำเนินการอะไรหลายเรื่อง ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เริ่มต้นด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้ว เพราะฉะนั้นกอยากจะแจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่นี่ หรือแม้แต่กลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนขอให้มั่นใจได้ว่าวันนี้ทุกหน่วยพร้อมช่วยกันทำงาน

สำหรับ MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี มีประเด็นสำคัญในการร่วมมือประกอบไปด้วย ด้านการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาลิง โดยเทศบาลเมืองลพบุรีจะจับลิงในเขตเมืองเก่าที่ทำหมันแล้วนำมาดูแลรักษาที่สถานอนุบาลลิง และ กรมอุทยานฯ จะมอบอำนาจการจับลิง และดูแลรักษาลิงในสถานอนุบาลลิงให้เทศบาลเมืองลพบุรี

รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้านวิชาการ ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจับลิง การดูแลรักษาลิง การจัดการสุขภาพและสวัสดิการลิงในสถานอนุบาลลิง ด้านงบประมาณทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยกรมอุทยานฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงกรง/คอก ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) เพื่อเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายลิง และด้านการประสานงาน ทุกฝ่ายจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ด้วยความเรียบร้อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ด้านนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวว่า การทำ MOU ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาลิงที่สร้างความเดือดร้อน โดยการจับลิง ทำหมันลิง ขังลิงในกรงได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต เพราะกฎหมายยังไม่มีการแก้ไข ลิงเป็นสัตวป่าคุ้มครอง ทำอะไรกับลิงมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี แต่ครั้งนี้เป็นการทำสัญญากับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ในการแก้ปัญหาลิง ทางเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมอยู่แล้ว ซึ่ง 3 ฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของ "คน เมือง ลิง" อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น