xs
xsm
sm
md
lg

เพชรบุรีร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนไทดำ & ชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบุรี - ชาวเพชรบุรีต้อนรับคณะทูต และชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนไทดำ & ชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์

วันนี้ (19 ก.ค.) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับคณะทูต และชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนไทดำ & ชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 50 คน ณ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม บ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีอย่างยิ่งที่คณะทูต และชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ มาเยือนจังหวัดเพชรบุรี และให้ความสนใจด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชากรทั้งชาวไทย ชาวไทยทรงดำ ชาวมอญ และชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ร่วมกัน ทำให้เมืองเพชรบุรีมีความหลากหลายทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ และความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์

โดยเฉพาะชุมชนไทดำ ที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันกับชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ การได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนไทดำ & ชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่เพียงได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ยังนำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์อย่างแน่นแฟ้น โดยคณะทูต และชนเผ่าเมารี (ชนพื้นเมือง) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนไทดำ

ภายใต้งาน “Common Cultural Heritage Thai Song Dam x Maori” โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปานถนอม โดยมีอาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวไทดำ ทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อ เครื่องมือ เครื่องใช้ การแต่งกาย พิธีกรรม ประเพณี และร่วมชิมขนมตาล น้ำมะพร้าวสดจากต้น ชมการแสดงรำฟ้อนแคนไทดำ พิธีแปลงขวัญ วัฒนธรรมไททรงดำ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันจากเมนูพื้นถิ่น แกงหน่อส้ม แจ่วด้าน และอาหารพื้นบ้านมากมาย

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปศูนย์เรียนรู้ไตดำศึกษา บ้านหนองเข้ ชมนิทรรศการไทยทรงดำ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น พวงกุญแจ กระเป๋ า ย่าม ไม้กลึงตาล ชิมอาหารพื้นถิ่นเป็นที่ถูกใจ เช่น ขนมควายลุย ขนมตาล ถั่วคั่วทรายร้อนๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น